Географія Українських Карпат і Криму

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Байцар А. Л.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРО-41сдоцент Байцар А. Л.

Опис курсу

Метою курсу «Географія Українських Карпат і Криму» є всебічне ознайомлення студентів з особливостями природи, економіки і населення даних регіонів.

Завданням навчального курсу «Географія Українських Карпат і Криму» є:

 • формування в студентів-географів теоретичних засад викладання природничих дисциплін.
 • підготовка студентів до проведення самостійних природничо – і соціально- географічних досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • особливості формування природи та розвитку Українських Карпат і Криму;
 • фізико-географічні особливості даних регіонів;
 • особливо впливу географії релігій на політико –географічну ситуацію в Криму;
 • особливості впливу історії на етногенез народів Українських Карпат і Криму.

вміти:

 • проводити реферування наукової природничо-географічної літератури;
 • здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для оцінки географічних процесів в Україні;
 • робити самостійний регіональний аналіз стану природних та соціально–економічних особливостей регіонів.

Рекомендована література

Базова

 •  Байцар А. Л. Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії. Навчально-методичний посібник. Львів 2007. -215 с.
 • Байцар А. Л. Географія Криму.  Навчальний посібник. Львів 2017. -358 с.
 • Воропай Л. І., Куниця  М. О. Українські Карпати. К., 1966. -167 с.
 • Генсірук С. А. Ліси України. – Львів, 2002. -496 с.
 • Географічна енциклопедія України: У 3 т. / За ред.. О. М. Маринича; 1989. Т. 1; 1990. Т. 2; 1993. Т. 3.
 • Крым: Что? Где? Когда?: Путеводитель –справочник.  –Симферополь: « Реноме», 1998. -384 с.
 • Природа Українських Карпат /під ред. К. І. Геренчука /. –Львів, 1968. -265 с.
 • Физико–географическое районирование Украинской ССР / под ред. А. М. Маринича. –К., 1968. -83с.
 •  

Допоміжна

 • Геология Советских Карпат /отв. Ред.. Н.П. Семененко. –К., 1989. -228с.
 • Мельник А. В. Українські Карпати: еколого –ландшафтознавче дослідження. –Львів, 1999. 286 с.
 • Крисаченко В. С. Історія Криму: Кримське ханство. Навч. Посібник. –К., 2000. -336 с.

Інформаційні ресурси