Географія туризму

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164доцент Бордун О. Ю.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с
264доцент Бордун О. Ю.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРТ-11сЛемега Н. М.
ГРТ-12сЛемега Н. М.
ГРТ-13сдоцент Бордун О. Ю.
232ГРТ-11сдоцент Лаврук М. М.
ГРТ-12сдоцент Лаврук М. М.
ГРТ-13сдоцент Лаврук М. М.

Опис курсу

Об’єктивне підґрунтя туризму як явища суспільного життя робить його складним, багатогранним об’єктом наукового пізнання. Географія була однією з наук, що досліджувала туризм з початку перетворення його у феномен людського буття і започаткувала фундаментальний науковий напрям – географію туризму.

 Мета Формування спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад географії туризму, особливостей геопросторової організації туризму світу за видами та найбільшими дестинаціями, формування туристичних потоків, а також вивчення особливостей змін геопростору під впливом туризму у різних регіонах світу.

Завдання курсу “Географія туризму” полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними проблемами географії туризму, познайомити з міжнародними та вітчизняними нормами і правилами у сфері туризму, основними видами туризму, найбільшими туристичними потоками.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • теоретичні засади географії туризму;
  • чинники формування геопросторової організації туризму світу та дестинації;
  • основні поняття та види туризму в світі;
  • найбільші туристичні потоки;
  • предметну область географії туризму;
  • особливості розміщення та використання туристичних об’єктів світу та України, регіону та дестинацій.

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Географія туризму

Завантажити силабус