Географія цивілізацій

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Ровенчак І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Ровенчак І. І.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Географія цивілізацій” є формування теоретичних знань та практичних навиків, які дозволять інтерпретувати просторові властивості, відношення і процеси вчення про цивілізації, критерії їх виділення та характеристики з позицій культурологічного і геокультурного підходів.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

як пояснити характерні властивості сучасних цивілізаційних процесів на основі теоретичних понять, як окреслити територіальні масштаби окремих цивілізацій, шляхи оптимізації міжцивілізаційних процесів.

вміти:

якісно і кількісно інтерпретувати властивості окремих цивілізацій, зокрема суперцивілізацій та субцивілізацій, передбачити виникнення міжцивілізаційних проблем та розгортання міжцивілізаційних процесів, оптимізувати геокультурні дослідження цивілізацій.

Рекомендована література

Базова:

 • Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, реґіони, концепти. – Київ: Либідь, 2004. – 740 с.
 • Гантінґтон С. Ф. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів: Кальварія, 2006. – 474 с.
 • Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. – Киев: Феникс, 2002. – 760 с.
 • Ровенчак І.І. Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження. – Львів: ЛНУ, 2008. – 240 с.
 • Тойнбі А. Д. Дослідження історії. – Київ: Основи, 1995. – Т. 1. – 616 с.; Т.2. – 408 с.
 • Шпенглер О. Закат Европы. – Москва: Мысль, 1993. – Т. 1. – 669 с.

Допоміжна:

 • Вісник Львівського університету. Серія географічна.
 • Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.
 • Культурологія: енциклопедичний словник / За ред. В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ, 2013. – 508 с.

Інформаційні ресурси:

 • P. Villars, K. Cenzual (Eds.), Pearson’s Crystal Data – Crystal Structure Database for Inorganic Compounds, Release 2013/14, ASM International, Materials Park (OH).
 • www.sciencedirect.com.
 • http://onlinelibrary.wiley.com.

Матеріали

Завантажити робочу навчальну програму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус