Географічні екскурсії по Львову

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Костів Л. Я.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сдоцент Костів Л. Я.

Опис курсу

На заняттях подається характеристика природи Львова та області, загальна характеристика територіального поширення найбільш цікавих краєзнавчих об’єктів природничого та історико-культурного характеру. Заняття передбачають вивчення природних та історико-культурних пам’яток Львова та його околиць шляхом проведення пішохідних екскурсій

Мета: курс спрямований на засвоєння студентами методичних основ організації та проведення географічних краєзнавчих екскурсій на прикладі м. Львова та околиць. Географічні краєзнавчі екскурсії розглядаються як один з елементів організації позакласної роботи в школі.

Завдання: засвоєння знань про природні територіальні комплекси Львова та їхні компоненти, історико-культурні та соціальні обʼєкти міста

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методичні принципи організації краєзнавчих екскурсій. Особливості проведення географічних екскурсій у міській і приміській зонах та вимоги до них.

вміти: самостійно розробити маршрути краєзнавчих географічних екскурсій, охарактеризувати територіальне поширення найбільш цікавих краєзнавчих об’єктів природничого та історико-культурного характеру

Рекомендована література

Базова

 • Природа Львівської області. За ред. К.І.Геренчука.
 • Крип’якович І. Історичні проходи по Львові. – Львів, 1991.
 • Кучерявий В. На зелених орбітах Львова: Нарис-путівник. – Львів, 1972.
 • Мельник Б.В. Вулицями старовинного Львова. -Львів, 2002.
 • Некос В.Е. Космачева М.В. Космачив В.Г. Методика проведения учебных геолого-географических краеведческих экскурсий. Харьков. 1991.
 • Никонова М.П. Практикум по географическому краеведению. М. 1980.
 • Рідний край. Географія і краєзнавство – Львів, 1972. /Під ред. О. Скуратовича. – К. 1999.
 • Шаблій О.І., Муха Б.П. та ін. Географія. Львівська область. – Львів, 1998.

Допоміжна

 • Гончар В. та ін. Львівщина туристська. Путівник. -Львів, 1986.
 • Кучерявий В. Кличуть околиці Львова. – Львів, 1974.
 • Надрага О. Серед Львівських парків. – Львів, 2004.
 • Назарук М. Львів на початку ХХІ століття. Львів, 2015. Вид-во старого Лева.
 • Степанів О. Сучасний Львів. – Львів, 1992.
 • Шишка О. Наше місто Львів. Посібник з курсу “Львовознавство”, ч. 1, 2. Львів, 2005.

Матеріали

Навчальні матеріали доступні для зареєстрованих в команді «Географічні екскурсії по Львову» на платформі ЛНУ MS Teаms

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус