Географічні екскурсії по Львову

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Костів Л. Я.Грнм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грнм-51доцент Костів Л. Я.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс спрямований на засвоєння студентами методичних основ організації та проведення географічних краєзнавчих екскурсій на прикладі м. Львова та околиць. Географічні краєзнавчі екскурсії розглядаються як один з елементів організації позакласної роботи в школі.

На лекційних заняттях подається характеристика природи Львова та області, загальна характеристика територіального поширення найбільш цікавих краєзнавчих об’єктів природничого та історико-культурного характеру. Заняття також передбачають вивчення природних та історико-культурних пам’яток Львова та його околиць шляхом проведення пішохідних екскурсій.

Результати навчання:

  • знати: методичні принципи організації краєзнавчих екскурсій. Особливості проведення географічних екскурсій у міській і приміській зонах та вимоги до них
  • вміти: самостійно розробити маршрути краєзнавчих географічних екскурсій