Геоекологічне проектування

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Перхач О. Р.Грфм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грфм-51доцент Перхач О. Р.

Опис курсу

Мета: вивчити методику геоекологічного проектування.

Завдання: навчити використовувати різноманітні способи та прийоми у процесі геоекологічного проектування геотехсистем різного призначення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:сутність геоекологічного проектування, способи та прийоми та їхнє застосування при геоекологічному проектуванні, загальний порядок та етапи досліджень геоекологічного обгрунтування проектів природокористування, геоекологічні принципи проектування природно-технічних систем, шляхи реалізації геоекологічних принципів геотехсистем різного призначення.

вміти: застосовувати методи і принципи досліджень у процесі геоекологічного проектування геотехсистем різного призначення.

Рекомендована література

Базова

  1. Гавриленко О. П. Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування. — Київ: Ніка-Центр, 2003. — 320 с.
  2. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 344 с.

 

Допоміжна

  1. Дьяконов К. Н., Дончева А. В. Экологическое проектирование и экспертиза. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 384 с.

 Інформаційні ресурси

  1. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011 – 2015 роки // http://www.menr.gov.ua – 77 с.
  2. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку Документ підготовлено в рамках проекту ПРООН/ГЕФ “Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні”, 2007. – http://www.un.org.ua/files/national_ecology.pdf
  3. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області
  4. http://www.nature.org.ua/nr98/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні, 1998р.
  5. http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів.
  6. http://www.ecoline.ru/books – електронна екологічна бібліотека на сервері Відкритої Довідково-інформаційної Служби “Ecoline”

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА