Ерозійні процеси

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Горішний П. М.Грнм-51, Грнм-52, Грнм-53

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Грнм-51доцент Горішний П. М.
Грнм-52доцент Горішний П. М.
Грнм-53доцент Горішний П. М.

Опис курсу

 

Мета: навчити студентів основ ерозіознавства (ерозії грунтів і яркової ерозії)
та визначати основні чинники, які впливають на розвиток цих процесів.
Завдання: ознайомити із основними поняттями і загальними
закономірностями ерозійних процесів; висвітлити питання механізму, основних
факторів і методів досліджень ерозії грунтів; з’ясувати основні проблеми
дослідження яружної ерозії; ознайомити із протиерозійними заходами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні поняття, механізм, закономірності, основні чинники та методи
дослідження процесів ерозії грунтів і яркової ерозії
вміти: самостійно оцінювати вплив різних факторів на виникнення та
розвиток процесів водної ерозії, зокрема виконувати оцінку потенційної ерозійної
небезпеки схилів за морфологічними особливостями рельєфу; оволодіти
методикою досліджень ярково-балкових форм, у тім числі комплексно
характеризувати ярково-балкові системи за топографічними картами.