Екологія

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Назарук М. М.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с, ГРТ-14с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРТ-11сдоцент Сенчина Б. В.
ГРТ-12сдоцент Блажко Н. Б.
ГРТ-13сдоцент Блажко Н. Б.
ГРТ-14сдоцент Койнова І. Б.

Опис курсу

Мета: навчити студентів методології екологічних досліджень.
Завдання:

 • довести до студентів теоретичні засади екології як науки і навчальної дисципліни;
 • довести до студентів методику екологічних досліджень.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:

 • причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;
 • основні положення та структуру екології;
 • особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;
 • роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ.

вміти:

 • використовувати Закон України “Про охорону довкілля”, знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;
 • ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;
 • вести природоохоронну роботу серед населення;
 • робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Для підготовки лабораторних занять рекомендовано:
  Назарук М.М., Сенчина Б.В. Практикум із основ екології та соціоекології. Павчлюс.
  Львів: Афіша. 2000. – 116 с.
 • Для підготовки тем модулів рекомендовано
  Навч. носіб. Назарук М. М. Соціоекологія. Словник -довідник. -Львів: ВНТЛ, 1998. –172 с.

Базова:

 • Основи соціоекології: навч. посіб./ за редакцією Г.О.Бачинського. – К.: Вища школа,1995 – 238с.

Допоміжна:

 • Назарук М.М. Основи екології та соціоекологія. Навч.посіб.- Львів: Афіша. 2000. -256 с.
 • Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. -Львів, 1997. – 256с.
 • Гирусов О.В Основы социальной екологии / Учебн. Пособ. –М.:РУДН. 1998. -172 с.
 • Марковим Д.Ж. Социальная екология. – М., 1997
 • Салтовський О.І. Основи соціальної екології/У Курс лекцій -К.: МЛУ 11,1997. – 168 с.

Інформаційні ресурси:

 • http://www.menr.gov.ua/ [Міністерство охорони навколишнього природного середовища
  України]
 • http://www.ekologia.lviv.ua/ [Державне управління охорони навколишнього природного
  середовища в Львівській області]
 • http://ecopravo.lviv.ua/ [Львівська ГО «Екоправо»]
 • http://www.unep.org/ [Программа ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП)]
 • http://climatechange.su/ [Інститут глобального клімату й екології Росгідромета].

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму