Екологічне ґрунтознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Іванюк Г. С.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРН-31сдоцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Мета курсу «Екологічне ґрунтознавство» – вивчення особливостей ґрунтів як середовища проживання живих організмів; виявлення і характеристика екологічних функцій ґрунтів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • визначення ролі ґрунтів у збереженні та відновленні біосфери;
 • розуміння ролі ґрунту у житті людини;
 • визначення ролі ґрунту в біологічних циклах основних хімічних елементів;
 • розуміння екологічних функцій ґрунту.

 

Рекомендована література

Базова

 • Ґрунтознавство: Підручник / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка. К.: Вища освіта, 2005. 703 с.
 • Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почв: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ. 1986. 137 с.
 • Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці: Книги ХХІ, 2004. 400 с.
 • Олійник Я. Б., Шищенко П. Г., Гавриленко О. П. Основи екології : підручник. К. : Знання, 2012. 558 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.

Допоміжна 

 • Горбань В. А. Екологічні властивості ґрунтів: теоретичні аспекти // Екологія та ноосферо­логія. 2007а. Т. 18, № 3-4. С. 53-60.
 • Горбань В. А. Співвідношення екологічних функцій ґрунтів та їх екологічних властивостей // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 1–2. С. 124 – 127.
 • Іванюк Г.С. Біопродуктивність ґрунтів: Навчальний посібник. Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 350 с.
 • Іутинська Г.О. Ґрунтова мікробіологія : Навчальний посібник. К.: Арістей, 2006. 284 с.
 • Медведєв В.В., Пліско І.В. Бонітування екологічних функцій ґрунтів / Вісник аграрної науки, 2005. №10. С. 10 – 15.
 • Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник. К.: Либідь, 2006. 440 с.
 • Назаренко І. І. Екологічні функції гумусу / І. І. Назаренко, М. А. Бербець, В. Р. Черлінка, Б. П. Том’юк // Ґрунтознавство. Т. 5, № 1-2. С. 5-15.
 • Охорона ґрунтів: Підручник / [Шикула М.К., Гнатенко О.Ф.,  Петренко Л.Р., Капштик М.В.] 2-ге вид., випр. К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. 398 c.
 • Шанда Л. В. Агроекологія та екологічне ґрунтознавство// Ґрунтознавство. 2011. Т. 12, № 1-2. С. 57-62.
 • Drenning Paul. Soil Functions and Ecosystem Services. A Literature Review (Part 2/2). Chalmers University of Technology. Gothenburg, 2021. 142 p. (https://www.researchgate.net/publication/354338898_Soil_Functions_and_Ecosystem_Services_A_Literature_Review_Part_22)

Інформаційні ресурси

Силабус: Екологічне ґрунтознавство. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус