Друга іноземна мова (Німецька) 241

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік
34Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
496ГРГ-21сдоцент Левицька Л. Я.
ГРГ-22сБіленька-Свистович О. В.
ГРГ-23сСайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька мова)»є формування навчальної компетентності, що передбачає опанування технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.
Завданнями курсу є формувати у студентів рецептивні і продуктивні уміння і навички у видах мовленнєвої діяльності,зокрема: читання (читати і розуміти автентичні тексти з підручників та посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), аудіювання (сприймати на
слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; виокремлювати ключові деталі інформації і успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (здійснювати повідомлення, висловлюючись у рамках тематики програми,спілкуватися в простих типових ситуаціях).

Після завершення цього курсу студент
Знатиме

 • про систему німецької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про фонетичну систему німецької мови, правила читання та правопису, структуру основних типів речення (розповідних, питальних і наказових);
 • граматичний матеріал у межах тем: артиклі, іменник, особові та присвійні займенники, прийменники часу та місця, сполучники, часові форми дієслова активного стану, модальні дієслова, зворотні дієслова, словотворення; базові правила етикету лінгвокультури носіїв німецької мови, норми їх мовленнєвої поведінки.

 Вмітиме

 • розмовляти іноземною мовою; обмінюватися інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на побутові теми, в обсязі тематики, передбаченої програмою;
 • писати приватні листи та мейли в обсязі, передбаченому програмою курсу; вирішити більшість питань під час перебування або подорожі
  у країні, мова якої вивчається.

Рекомендована література

 • Schritte 1,2 International 1. Daniela Niebisch, Franz Specht, Monika
  Boverman, Monika Reman. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2014.
 • Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. –Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004.
 • Allbrecht U., FandrychCh., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.
 • Кудіна О. Ф. Німецька мова для початківців: навч. посіб. Для студ. вищих навч. – Вінниця: Нова Книга, 2014.
 • Griesbach H., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band. – Hueber Verlag, 2004

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Друга іноземна мова (німецька)

Завантажити силабус