Актуальні проблеми екологізації суспільного розвитку

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Назарук М. М.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Актуальні проблеми екологізації суспільного розвитку” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати екологізацію суспільного розвитку як  багатогранний феномен який розглядається у широкому соціальному контексті, насамперед з глобалізацією та інформатизацією суспільства.   Ідеї та основні засади можуть бути використані аспірантами під час виконання дисертаційних робіт.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

 знати:

 • як пояснити особливості генези та формування сучасних процесів екологізації суспільного розвитку,
 •   особливості інкорпорування екологічних знань у сферу глобалістики  та геополітики, характерні особливості сучасних екологічних викликів: від охорони природи до екологізації суспільного розвитку.

вміти:

 •  виявляти шляхи та засоби врахування  суперечностей між економічним поступом і можливостями біосфери до самовідновлення,
 • впроваджувати у виробництво екологічно безпечні технології як чинник кризи довкілля, реалізовувати механізми  екологічно правових норм.

Рекомендована література

Базова:

 • Семенюк Е.П. Екологізація суспільства: соціальна роль та моделювання. Монографія/ Е.П.Семенюк, Т.В. Олянишен, В.М. Сенківський, О.В. Мельников, Я.В.Котляревський/ МОН молодь спорту України, Нац. Лісотехніч. Ун-т України – Львів: Україн. Акад. друкарства, 2012 – 460 с.
 • Крисаченко В.С. Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К. К.: « Знання України», 2002. – 598 с.
 • Феномен соціоприродних систем. Світоглядно – методологічні нариси. Монографія. – К.: Видавець, ПАРАПАН,2009. – 284 с.
 • Гардащук Т.В. Концептуальні параметри екологізму. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2005. – 200 с.
 • Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко – майбутнє. – Вид. ПАРАПАН, 2003. – 308с. .
 • Юрченко Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки.: Монографія. – К.: Вид ПАРАПАН, 2008. – 296 с.
 • Кисельов М.М., Деркач В.Л., Толстоухов та ін. Концептуальні виміри екологічної свідомості: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 312 с.
 • Назарук М.М. Соціальна екологія. Взаємодія людського суспільства та природи.: навч. Посіб /М.М. Назарук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 348 с.

Силабус

Завантажити силабус