Глобальні та регіональні аспекти менеджменту довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Елбакідзе М. М.ГрНМ-11с-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрНМ-11с-2доцент Елбакідзе М. М.

Опис курсу

Мета курсу – надати розуміння взаємодії різних чинників деградації довкілля та необхідності комплексного, інтегрованого підходу до управління довкіллям на різних геопросторових та управлінських рівнях.

Після завершення цього курсу студенти будуть:

  • Знати: про основні прояви та чинники деградації довкілля, основні конфлікти у придокористуванні, підходи до визначення причин конфліктів та інструментарій щодо застосування принципів сталого розвитку у менеджменті  довкілля.
  • Вміти: аналізувати та збирати інформацію та дані, необхідні для впровадження принципів сталого розвитку у менеджменті довкілля.

Отже, у результаті навчання студенти оволодіють: 1) деякими базовими поняттями та концепціями менеджменту довкілля; 2) знаннями щодо принципів сталого землекористування.

Рекомендована література

  • Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: підручник. Суми: Унів. кн., 2009. – 586 с
  • Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. К.: Знання, 2006. – 366 с.
  • Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник /под ред. проф. Л. Г. Мельника. Сумы: Университетская книга, 2009. — 1216 с.
  • Vatn, A. 2016. Environmental governance. Edward Elgar. USA.
  • Elbakidze, M., Hahn, T., Zimmermann N. E., Cudlín, P., Friberg, N., Genovesi, P., Guarino, R., Helm, A., Jonsson, B., Lengyel, S., Leroy, B., Luzzati, T., Milbau, A., Pérez-Ruzafa, A., Roche, P., Roy, H., Sabyrbekov, R., Vanbergen, A. and Vandvik, V. Chapter 4: Direct and indirect drivers of change in biodiversity and nature’s contributions to people. In IPBES (2018): The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia. Rounsevell, M., Fischer, M., Torre-Marin Rando, A. and Mader, A. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem services, Bonn, Germany, pp. 385-568

Матеріали лекцій та семінарських занять, доступні у цифровому форматі для зареєстрованих користувачів групи корпоративного сервісу MS Teams.

Силабус: Глобальні та регіональні аспекти менеджменту довкілля

Завантажити силабус