Науки про Землю (географія)

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю (географія)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геопросторовий аналіз у науках про Землю 32 16 2:1 Іспит
Динаміка рельєфу 16 0:1 Іспит
Охорона ґрунтів 16 16 1:1 Залік
Палеогеографія антропогену 16 16 1:1 Іспит
Палеопедологія та її значення 16 16 1:1 Залік
Пам’ятки неживої природи 16 16 1:1 Залік
Проблеми геоморфології і палеогеографії 16 16 1:1 Іспит
Систематика та класифікація ґрунтів 16 16 1:1 Іспит
Теорія і методологія географічної науки 16 16 1:1 Іспит
Теорія і методологія наук про Землю 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Екологічна геоморфологія
Управління якістю довкілля
16 1:0 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Географія природних катастроф 32 16 2:1 Іспит
Геоморфологічне прогнозування 32 16 2:1 Іспит
ГІС технології та їх застосування 16 16 1:1 Іспит
Інформаційне ґрунтознавство 32 16 2:1 Іспит
Національна інформаційна система моніторингу довкілля 16 16 1:1 Іспит
Оцінка ґрунтів і земель 32 16 2:1 Іспит
Флювіальний морфогенез 32 16 2:1 Залік
Проблеми національної і регіональної безпеки України 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вчення про перигляціальну зону 24 8 1,5:0,5 Іспит
Геоінформаційні системи в землекористуванні і кадастрі 16 16 1:1 Залік
Геоінформаційні системи в рекреаційній діяльності 24 8 1,5:0,5 Іспит
Ерозійні процеси 16 16 1:1 Залік
Інформаційні системи в ландшафтно-созологічному аналізі 24 8 1,5:0,5 Іспит
Історія і методологія ґрунтів 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар
Магістерський семінар
24 0:1,5 Залік
Магістерський семінар (ГЕІС) 24 0:1,5 Залік
Моніторинг ґрунтів і земель 24 8 1,5:0,5 Іспит
Наукові концепції в геоморфології і палеогеграфії 24 8 1,5:0,5 Іспит
Сучасні проблеми ґрунтознавства 24 8 1,5:0,5 Іспит