Туризм

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати  на адресу laborant-2011@ukr.net

Освітньо-професійна програма 2018 р.

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Освітньо-професійна програма 2016 р.

Навчальні програми та силабуси 

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 242 Туризм

Опис освітньої програми за спеціалізацією “Туристична діяльність”

Рецензії

Звіт про самооцінювання освітньої програми

План візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми “Туристична діяльність”