Захисти дисертацій

2017 рік

Головатий М. В. “Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області”. Науковий керівник: к. геогр. наук, доц. Койнова І. Б.

Масюк Ю. О. “Стратегічне управління розвитком туризму в Україні” за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Науковий керівник: д. економ. наук, проф. Мальська М. П.  Захист відбувся 30.06.2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Сеньків М. Г. «Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України», науковий керівник доц. В. С. Грицевич, дата захисту 15.06.2017 р., ЛНУ ім. І. Франка

Зубик А. І. “Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- і демогеографічні процеси”, дата захисту 20 квітня 2017 р.  Науковий керівник – проф. Лозинський Р. М.

2016 рік

Семащук Р. Б. “Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля”. Науковий керівник – д.г.н., проф. Кирильчук А. А., дата захисту – 29.01.2016 р.

Гарбар В.В. “Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, використання, охорона”. Науковий керівник – к.г.н., проф. Позняк С.П., дата захисту – 20.10.2016 р.

Тиханович Є. Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах. Спеціальність: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Дата захисту: 8.04.2016 р.