Захисти дисертацій

2018 рік

Захист дисертацій випускниками докторантури і аспірантури:

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий керівник, консультант

Рік закін-чення

Дата подачі до спец. ради

Дата і місце захисту

Тема дисертації

Докторські дисертації
Іванов Є.А.*,

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

проф.

Ковальчук І.П.

2016 12.03. 2017 р. 16 січня 2018 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Д 26.001.07

Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація

Кандидатські дисертації
Жук Ю. І.*,

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

проф.

Назарук М.М.

2018 28.09. 2017 р. 07 березня 2018р., Харківський національний університет імені В. Каразіна,

Д 64.051.04

Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області
Баранник А. В.,

11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів

проф.

Позняк С. П.

2018

14.06.

2018 р.

18.10.2018 р.,

Львівський  національний університет імені  Івана Франка,

Д 35.051.08

Гірсько-лучні буроземні ґрунти Свидовецько-Чорногірського масиву Українських Карпат
Городиський Ю.Я.,

11.00.02 – економічна і соціальна географія

проф.

Лозинський Р.М.

2015

14.06.

2018 р.

18.10.2018 р.,

Львівський  національний університет імені  Івана Франка,

Д 35.051.08

Геопросторова організація паломництва у Львівській області

* Співробітники факультету.

Захист дисертацій співробітниками:

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра Спеціальність Дата і місце захисту

Тема дисертації

Докторські дисертації

Іванов Є.А.*,

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

завідувач кафедри конструктивної географії і картографії 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів 16 січня 2018 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Д 26.001.07

Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація

Кандидатські дисертації

Жук Ю. І.*,

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

інженер кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів 07 березня 2018р., Харківський національний університет імені В. Каразіна,

Д 64.051.04

Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області

* Випускники докторантури та аспірантури.

2017 рік

Головатий М. В. “Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області”. Науковий керівник: к. геогр. наук, доц. Койнова І. Б.

Масюк Ю. О. “Стратегічне управління розвитком туризму в Україні” за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Науковий керівник: д. економ. наук, проф. Мальська М. П.  Захист відбувся 30.06.2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Сеньків М. Г. «Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України», науковий керівник доц. В. С. Грицевич, дата захисту 15.06.2017 р., ЛНУ ім. І. Франка

Зубик А. І. “Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- і демогеографічні процеси”, дата захисту 20 квітня 2017 р.  Науковий керівник – проф. Лозинський Р. М.

2016 рік

Семащук Р. Б. “Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля”. Науковий керівник – д.г.н., проф. Кирильчук А. А., дата захисту – 29.01.2016 р.

Гарбар В.В. “Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, використання, охорона”. Науковий керівник – к.г.н., проф. Позняк С.П., дата захисту – 20.10.2016 р.

Тиханович Є. Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах. Спеціальність: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Дата захисту: 8.04.2016 р.