Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_log' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_log ( log_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, log_type varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', log_function varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', log_priority int(2) NOT NULL DEFAULT 1, log_date datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_date_gmt datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_host varchar(40), log_username varchar(60), log_user bigint(20) UNSIGNED, log_url varchar(255), log_referrer varchar(255), log_data longtext NOT NULL, PRIMARY KEY (log_id), KEY log_type (log_type), KEY log_date_gmt (log_date_gmt) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_lockouts' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_lockouts ( lockout_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, lockout_type varchar(20) NOT NULL, lockout_start datetime NOT NULL, lockout_start_gmt datetime NOT NULL, lockout_expire datetime NOT NULL, lockout_expire_gmt datetime NOT NULL, lockout_host varchar(40), lockout_user bigint(20) UNSIGNED, lockout_username varchar(60), lockout_active int(1) NOT NULL DEFAULT 1, PRIMARY KEY (lockout_id), KEY lockout_expire_gmt (lockout_expire_gmt), KEY lockout_host (lockout_host), KEY lockout_user (lockout_user), KEY lockout_username (lockout_username), KEY lockout_active (lockout_active) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_temp' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_temp ( temp_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, temp_type varchar(20) NOT NULL, temp_date datetime NOT NULL, temp_date_gmt datetime NOT NULL, temp_host varchar(40), temp_user bigint(20) UNSIGNED, temp_username varchar(60), PRIMARY KEY (temp_id), KEY temp_date_gmt (temp_date_gmt), KEY temp_host (temp_host), KEY temp_user (temp_user), KEY temp_username (temp_username) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table './geography/alrm1g31j3_itsec_log' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
INSERT INTO `alrm1g31j3_itsec_log` (`log_type`, `log_priority`, `log_function`, `log_date`, `log_date_gmt`, `log_host`, `log_username`, `log_user`, `log_url`, `log_referrer`, `log_data`) VALUES ('file_change', 8, 'File Changes Detected', '2017-07-26 09:36:44', '2017-07-26 06:36:44', '', '', '0', '', '', 'a:4:{s:5:\"added\";a:0:{}s:7:\"removed\";a:0:{}s:7:\"changed\";a:0:{}s:6:\"memory\";d:0.14000000000000001;}')

Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Географічний факультет

Вісник Львівського університету. Серія географічна.

ЛНУ ім. Івана Франка Географічний факультет Інформація про вісник Вимоги до оформлення статтей Випуски

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету

 імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації.

Серія КВ № 14608-3579 Р від 28.10.2008 р.

Редакційна колегія:

д-р геогр. наук. проф. М. Дністрянський – головний редактор: канд. геогр. наук, доц. В. Біланюк- заступник головного редактора: канд. геол.-мінерал. наук, проф. А. Богуцький – відповідальний секретар; д-р геогр, наук. проф. В. Гаськевич; д-р геогр. наук. проф. Н. Герасименко; д-р геогр. наук, проф. М. Гродзинський; д-р геогр. наук, проф. Я. Єловічева; канд. геогр. наук, проф. Я. Кравчук; канд. геогр. наук, доц. І. Круглов: канд. геогр. наук, проф. С. Кукурудза; д-р наук, проф. М. Ланчонт; д-р геогр. наук. проф. Р. Лозинський; д-р екон. наук, проф. М. Мальська; д-р наук, проф. С. Марковіч; д-р геогр. наук, проф. Ж. Матвіїшина; д-р геогр. наук. проф. А. Мельник; д-р геогр. наук.        проф. М. Назарук; д-р геогр. наук, проф. В. Петлін; д-р геогр. наук, проф. С. Позняк; д-р наук. проф. С. Ренчковська; д-р геогр. наук. проф. І. Ровенчак; д-р геогр. наук. проф. О. Шаблій; д-р наук. проф. 3. Яри.

Professor М. Dnistrvanskvy – Editor-in-Chief,

Professor V. Bilanvuk – Assistant Editor.

Professor A. Bogucki – Managing Editor.

Адреса редакційної колегії:

Львівський національний університет

імені Івана Франка, вул.

П. Дорошенка, 41,

79000, Львів, Україна

Тел. +38 (032) 239-46-35; 239-45-98

http://www.lnu.edu.ua/faculty/geography

e-mail: geo_visnyk@ukr.net

Editorial office address:

Ivan Franko National University of Lviv

Geography Department

P. Doroshenko Str., 41,

UA – 79000 Lviv, Ukraine

Tel. +38 (032) 239-46-35; 239-45-98 http://www.lnu.edu.ua/faculty/geography

e-mail: geo_visnyk@ukr.net