Наукова діяльність

При кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи діє студентський екологічний гурток, організований при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (керівники: доц. Б. В. Сенчина, доц. І. М. Рожко, доц. І. Б. Койнова). Він налічує близько 35 студентів.). На основі студентського гуртка створено громадську організацію “Еко-Поступ” (президент: доц. І. Б. Койнова), яка проводить наукові дослідження, спрямовані на вирішення актуальних еколого-географічних проблем Західного регіону України, наукові семінари, різні екоосвітні заходи.

На кафедрі туризму функціонує науковий гурток з активного туризму (керує           доц. М. З. Гамкало), у роботі якого бере участь 10 студентів, гурток ,,Туристичне краєзнавство” (керує доц. В. Р. Монастирський), у його роботі бере участь 14 студентів, гурток ,,Туристично-екскурсійний” (керує ас. В. В. Ярмолович), у його роботі бере участь 11 студентів.

На кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів працює два наукових студентських гуртки – “Чорноземи України”, (керівник: доц. І. Я. Папіш) і “Антропогенна трансформація ґрунтів”) (керівник доц. Ю. І. Наконечний). Кількість студентів, які беруть участь у їх роботі – 11.

На кафедрі геоморфології і палеогеографії працює студентський гурток «Геоморфолог» (науковий куратор проф. Л. Ф. Дубіс), учасниками якого є студенти кафедри 3-6 курсів. Кількість студентів, які беруть участь у їх роботі – 14.

На кафедрі географії України діє студентський науково-краєзнавчий гурток. У роботі гуртка беруть участь 13 студентів. (керівник: проф. Лозинський Р.М. ).

На кафедрі фізичної географії працює студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція (14 учасників). Протягом року здійснено три експедиції Головним європейським вододілом, результати яких обговорювалися на студентських наукових семінарах.

Продовжує роботу Геополітичний науковий клуб імені академіка Степана Рудницького (куратори: проф. О. І. Шаблій, доц. О. І. Вісьтак), який є добровільним молодіжним об’єднанням студентів, аспірантів та молодих вчених географічного факультету. У роботі наукового об’єднання  беруть участь 18 студентів. Клуб організовує тематичні круглі столи, зустрічі з цікавими людьми, перегляди документальних та художніх фільмів, тренінги і майстер-класи. При кафедрі діє також науковий гурток.

02.08 – 08.08. 2017 р. на базі Чорногірського географічного стаціонару, Карпатського національного заповідника, а також у м. Львові відбувся щорічний семінар – хайкінг Ukrainian Carpathians vol. 6 організований Львівським осередком європейської асоціації студентів-географів і молодих географів (EGEA Lviv). Цього року захід в Україні відвідали географи з Чехії, Німеччини, Словаччини та Бельгії.  (19 студентів).

Протягом року 15 студентів географічного факультету учасники європейської асоціації студентів-географів і молодих географів (EGEA Lviv) відвідали Польщу, Австрію, Швейцарію, Словенію, Румунію.

З 14 по 24 липня 2017 року відбулася навчальна краєзнавчо-туристична практика студентів географічного факультету в Ойцовському національному парку,  у якій взяло участь 27 студентів географічного факультету.

23–30 жовтня 2017 р. проведено українську частину німецько-українського семінару «moving seminar» «Проблеми Галичини» (Україна–Німеччина). У семінарі взяли участь 3 студенти географічного факультету.

У 2017 р. на географічному факультеті проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей “Географія”, “Туризм” і “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. У відбірковому етапі брали участь 42 студенти. Для участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади скеровано шість студентів.

У 2017 р. на географічному факультеті проведено перший етап конкурсу студентських наукових робіт, за результатами якого відібрано 5 наукових робіт для участі у наступному Всеукраїнському етапі.

За підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з туризму, що проходив на базі Львівського інституту економіки і туризму, дипломом ІІ-ого ступеня відзначено роботу студентки 4-го курсу Мулевич Олександри Валентинівни

Студентка третього курсу Біланюк Марта Володимирівна зайняла друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з географії, що проходила на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Студент третього курсу кафедри туризму Корінчук Сергій Ігорович  зайняв друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з туризмознавства (м.Київ, Національний університет харчових технологій).

Студентка Пінчук Х. І. прийняла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи (Львів, ЛІЕТ, 25 квітня 2017 р.).

Студентка Гривна О. П. прийняла участь у міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми країнознавчої науки» (Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 18-19 травня 2017)..

Студенти Моргацький В. М. та Сапса  І. С. взяли участь у ХV міжнародній конференції  студентів, аспірантів та молодих вчених  “Шевченківська весна-2017”.

Магістр Карасюк І.С. брала участь у II-ому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Екологія та екологічна безпека” (м. Полтава, 15–17 березня 2017 р.); брала участь у науково-практичній конференції Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі “Екологія та екологічна безпека” (м. Полтава, 15–17 березня 2017 р.); брала участь у XI-ій Міжнародній науково-практичній конференції студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (м. Луцьк, 16–17 травня 2017 р.).

Студенти Горковчук О.І. та Цевух Я. І. брали участь у роботі Четвертого студентського Конгресу «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» (м. Львів, 26-27 квітня 2017 року).

Студенти Гнатюк І.С., Галянта Л.А,. Гутник С.І., Теслович М.В. та Романко Р. Б. брали участь в роботі ІV Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»  (Харків, ХНУ імені В.Н.Каразіна),

Студенти Макаруха Г.І., Біляковська М.С. брали участь у Х-ій науковій конференції з міжнародною участю «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід»  (Львів – Ворохта, 2017).

Студенти Цибрівська Л. Б. та  Шевчишин Т. А. брали участь у  міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»  (Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна).

З 28 квітня по 3 травня 2017 року студенти географічного факультету провели ІІ всеукраїнський студентський географічний конгрес «Багатство Карпат. Зберегти чи втратити!?». Конгрес проходив на географічному факультеті та на Чорногірському географічному стаціонарі у смт. Ворохта Івано-Франківської області. Взяло участь 70 студентів із університетів Києва, Харкова, Одеси, Чернівців, Луцька, Дніпра, Львова.

2-16 жовтня 2017 року відбувся третій Всеукраїнський конгрес студентів-географів Організаторами конгресу виступили студенти географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Загальна тема конгресу: «Канів усупереч Шевченківським стереотипам». Захід відбувався у місті Києві та на базі Канівського природного заповідника у місті Канів. У роботі прийняли участь 15 студентів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

2016 рік

При кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи діє два наукових студентських гуртки, які охоплюють 46 студентів. Найчисельнішим й особливо активним є студентський екологічний гурток, організований при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (керівники: доц. Б. В. Сенчина, доц. І. М. Рожко, доц. І. Б. Койнова). Він налічує близько 40 студентів. Студенти “Екологічного гуртка” брали участь в акціях: “Чисті Карпати – Чиста Україна” (Карпатський НПП, травень 2016 р.) “Чисті узбережжя озера Пісочного – 2015” (Шацький НПП, жовтень 2016). «Зелена толока» (на базі ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка, квітень, 2016 р.). На основі студентського гуртка створено громадську організацію “Еко-Поступ” (президент: доц. І. Б. Койнова), яка проводить наукові дослідження, спрямовані на вирішення актуальних еколого-географічних проблем Західного регіону України, наукові семінари, різні екоосвітні заходи.

Студентський гурток “Екологія води і ґрунту” (керівник проф. З. Г Гамкало.) охоплює 6 студентів. Дослідницька робота проводиться за польових та лабораторних умов.

На кафедрі туризму функціонує науковий гурток з активного туризму (керує           доц. М. З. Гамкало), у роботі якого бере участь 15 студентів, гурток ,,Туристичне краєзнавство” (керує доц. В. Р. Монастирський), у його роботі бере участь 15 студентів, гурток ,,Туристично-екскурсійний” (керує ас. В. В. Ярмолович), у його роботі бере участь 12 студентів.

На кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів працює два наукових студентських гуртки – “Чорноземи України”, (керівник: доц. І. Я. Папіш) і  “Антропогенна трансформація ґрунтів”) (керівник доц. Ю. І. Наконечний). Кількість студентів, які беруть участь у їх роботі – 12.

На кафедрі геоморфології і палеогеографії працює студентський гурток «Геоморфолог» (науковий куратор проф. Л. Ф. Дубіс), учасниками якого є студенти кафедри 3-6 курсів. Кількість студентів, які беруть участь у їх роботі – 15.

На кафедрі географії України діє студентський науково-краєзнавчий гурток (керівник: проф. Лозинський Р.М. ).

На кафедрі фізичної географії працює студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція (14 учасників). Протягом року здійснено три експедиції Головним європейським вододілом, результати яких обговорювалися на студентських наукових семінарах.

Продовжує роботу Геополітичний науковий клуб імені академіка Степана Рудницького (куратори: проф. О. І. Шаблій, доц. О. І. Вісьтак), який є добровільним молодіжним об’єднанням студентів, аспірантів та молодих вчених географічного факультету ЛНУ          ім. І. Франка. У роботі наукового об’єднання  беруть участь 20 студентів. Клуб організовує тематичні круглі столи, зустрічі з цікавими людьми, перегляди документальних та художніх фільмів, тренінги і майстер-класи. За період діяльності клуб підготував та провів 10 засідань, присвячених актуальним питанням світової та української геополітики, економічної і соціальної географії, діє як одна з форм навчально-наукової роботи.

11 листопада 2014 року утворився львівський осередок EGEA (Європейська географічна асоціація студентів та молодих вчених). Протягом року студенти в рамках обміну відвідали Польщу, Австрію, Швейцарію, Словенію, Румунію.

28 серпня – 4 вересня EGEA Lviv проведений 5-ий міжнародний семінар-хайкінг Ukrainian Carpathians vol. 5 із  студентами-географами з Іспанії (Каталонії), Німеччини, Румунії та Словаччини (в роботі взяло участь 30 студентів).

 

У 2015 р. на географічному факультеті проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей “Географія”, “Туризм” і “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. У відбірковому етапі брали участь 48 студентів. Для участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади скеровано шість студентів.

У 2015 р. на географічному факультеті проведено перший етап конкурсу студентських наукових робіт, за результатами якого відібрано 5 наукових робіт для участі у наступному Всеукраїнському етапі.

За підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з туризму, що проходив на базі Львівського інституту економіки і туризму, дипломом ІІ-ого ступеня відзначено роботу студентки ОКР «Магістр» Василіцьку О.М.

Студент другого курсу кафедри туризму Корінчук С.І. є переможцем  Всеукраїнської олімпіади з туризмознавства (м.Чернівці).

У 2016 р. проведено наукову студентську конференцію кафедри економічної і соціальної географії (квітень 2016 р., 22 студенти І–ІV курсів).

Студентка ОКР «Магістр» Кузьо Н.Т., взяла участь у  VI науковому семінарі «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат», 8-11 вересня 2016 року, смт. Ворохта, Івано-Франківська область.

Студенти Байцар Р.О., Біляковська М. С., Габчак Х.В., Галайська І.В., Литвиненко К.А., Мулевич О.В., Мусій Ю.О., Машлій С. О., Макарчук Н.П., Корнійчук С.І. взяли активну участь у роботі Х-ої Міжнародної наукової  конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід» (Львів, 2016).

Студентка V курсу Рутар Г.Б. брала участь у Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції, присвяченій Дню землевпорядника та 15-річчю створення кафедри управління земельними ресурсами у Києві.

Студентка V курсу Вовк Н.Б.. брала участь у Міжнародній конференції «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи», присвяченій 20-річчю створення факультету землевпорядкування (м. Київ).

Студентка IV курсу Гнатюк І. С.  приймала участь у ХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (Переяслав-Хмельницький, 2016).

Студент ОКР «Магістр» Петровський С. В. брав участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції “Географічна наука і освіта в Україні” (Київ, 26–28 листопада 2015 року).

Студентка IV курсу Марзанич Н. І. Приймала участь у роботі П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання». (м.Львів, 26–27 травня, 2016 р.).

Студент ОКР «Магістр» Шелест Д. В. брав участь у Міжнародній наук.-практ. конференції «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (Чернівці, 11–13 жовтня 2016 р.), наук.-практ. конф. «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України» (Національний природний парк «Святі Гори», Святогірськ 7–8 липня 2016 р.), Другій міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення “Пам’ятки Пеняцької” – першої природоохоронної території у Європі» (Львів – Броди – Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року).

20-24 жовтня студенти географічного факультету провели І-ий всеукраїнський студентський географічний конгрес «Взаємозв’язок людини та природи на прикладі Українських Карпат». Конгрес проходив на географічному факультеті та на Чорногірському географічному стаціонарі у смт. Ворохта Івано-Франківської області. Взяло участь 30 студентів із університетів Києва, Харкова, Одеси, Чернівців, Луцька, Дніпра, Львова.