Середня освіта (Географія)

Освітня програма 2016 р.

Освітня програма 2017 р.

Біогеографія

Географія населення

Геоекономіка_наука_і_освіта_

Геокультура_і_геосвіта_України_

Геоморфологія

Геоморфологія материків та океанів

Геоурбаністика

Ґрунти світу

Екологічна культура

Екологічна освіта

Екологія людини

Економіка природокористування

Зелена економіка_

Історія Географії

Курсова робота 5-й семестр

Курсова робота 7-й семестр

Львовознавство_історико-культурна спадщина_

Маркетингова_географія_

Медична географія

Опис начальних дисциплін 014 Середня освіта Географія бакалавр 2016

Опис начальних дисциплін 014 Середня освіта Географія бакалавр 2017

Організація природокраєзнавчих досліджень

Основи екології

Основи суспільної географії

Політична географія

Практика виробнича 6-й семестр

Природокористування і сталий розвиток

Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи

Регіональна економічна і соціальна географія світу

Рельєф і палеогеографія України

Соціоекологічні проблеми в освіті

Соціоекологія

Сучасна_геогр_наука_і_освіта_

Техніко-економічні основи виробництва

Флювіальний рельєф