Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_log' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_log ( log_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, log_type varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', log_function varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', log_priority int(2) NOT NULL DEFAULT 1, log_date datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_date_gmt datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_host varchar(40), log_username varchar(60), log_user bigint(20) UNSIGNED, log_url varchar(255), log_referrer varchar(255), log_data longtext NOT NULL, PRIMARY KEY (log_id), KEY log_type (log_type), KEY log_date_gmt (log_date_gmt) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_lockouts' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_lockouts ( lockout_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, lockout_type varchar(20) NOT NULL, lockout_start datetime NOT NULL, lockout_start_gmt datetime NOT NULL, lockout_expire datetime NOT NULL, lockout_expire_gmt datetime NOT NULL, lockout_host varchar(40), lockout_user bigint(20) UNSIGNED, lockout_username varchar(60), lockout_active int(1) NOT NULL DEFAULT 1, PRIMARY KEY (lockout_id), KEY lockout_expire_gmt (lockout_expire_gmt), KEY lockout_host (lockout_host), KEY lockout_user (lockout_user), KEY lockout_username (lockout_username), KEY lockout_active (lockout_active) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_temp' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_temp ( temp_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, temp_type varchar(20) NOT NULL, temp_date datetime NOT NULL, temp_date_gmt datetime NOT NULL, temp_host varchar(40), temp_user bigint(20) UNSIGNED, temp_username varchar(60), PRIMARY KEY (temp_id), KEY temp_date_gmt (temp_date_gmt), KEY temp_host (temp_host), KEY temp_user (temp_user), KEY temp_username (temp_username) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table './geography/alrm1g31j3_itsec_log' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
INSERT INTO `alrm1g31j3_itsec_log` (`log_type`, `log_priority`, `log_function`, `log_date`, `log_date_gmt`, `log_host`, `log_username`, `log_user`, `log_url`, `log_referrer`, `log_data`) VALUES ('file_change', 8, 'File Changes Detected', '2017-07-26 09:38:24', '2017-07-26 06:38:24', '', '', '0', '', '', 'a:4:{s:5:\"added\";a:0:{}s:7:\"removed\";a:0:{}s:7:\"changed\";a:0:{}s:6:\"memory\";d:0.14000000000000001;}')

“Проблеми гірського ландшафтознавства”. Збірник наукових праць – Географічний факультет

“Проблеми гірського ландшафтознавства”. Збірник наукових праць

«Проблеми гірського ландшафтознавства» є науковим періодичним виданням (виходить один раз в рік), у якому публікуються результати досліджень в галузі фізичної географії, ландшафтознавства та суміжних наук, які стосуються вивчення генезису, розвитку, структури, динаміки, функціонування, сучасного стану, використання і охорони ландшафтних комплексів та їхніх компонентів і властивостей – гірських порід, рельєфу, вод, клімату, рослинного й тваринного світу і ґрунтів. Збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN. Електронні версії опублікованих статей розміщаються в інтернеті.

Випуск 1

Неопубліковані розділи Федірка О.М. у колективній монографії «Національний природний парк Сколівські Бескиди. Географічне довкілля»

Рік заснування: 2014

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктіввидавничої справи: ДК № 3655 від 24.12.2014 р.

Галузь науки: географія

Періодичність: 1-2 випуски на рік

Мова видання: українська, англійська

Вимоги до оформлення статей

Головний редактор:                                                                     Відповідальний секретар:

Мельник Анатолій Васильович                                                       Яворський Богдан Ігорович

доктор географічних наук, професор                                          кандидат географічних наук, доцент

тел. 296-41-80

Редакційна колегія: проф., д-р геогр. наук А. В. Мельник (відповідальний редактор), доц., к.г.н. геогр. наук Б. І. Яворський (відповідальний секретар), проф., д-р геогр. наук В. Г. Гаськевич, д-р геогр. наук, чл.-кор. НАН України М. Д. Гродзинський, проф., д-р геогр. наук В. М. Гуцуляк, проф., д-р геогр. наук Л. Ф. Дубіс, проф., д-р геогр. наук Р. М. Лозинський, проф., д-р геогр. наук М. М. Назарук, проф., д-р геогр. наук З. П. Паньків, проф., д-р геогр. наук К. А. Позаченюк, проф., д-р геогр. наук С. П. Позняк, проф., д-р геогр. наук В. М. Петлін, проф., д-р геогр. наук О. І. Шаблій, доц., д-р геогр. наук П. І. Штойко.

Поштова адреса редакційної колегії:                                  Editorial ofice address:

Львівський національний університет імені Івана Франка,     Ivan Franko National University of Lviv

географічний факультет                                                                 Geography Department

79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41,                                       Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv,                                                                                                                    Ukraine

Телефони: 0(32) 239-47-44                                                             Tel. 0(32) 239-47-44

E-mail: landscapemount@gmail.com                                                Е-mail:landscapemount@gmail.com