Міжнародне співробітництво

Кафедри та структурні підрозділи географічного факультету співпрацюють із низкою наукових закладів. Зокрема: Вільнюський університет (Литва), Варшавський, Вроцлавський, Люблінський університети (Республіка Польща), Щецінська політехніка (Республіка Польща), Інститут географії ПАН (м. Краків, Республіка Польща), Інститут геологічних наук ПАН (м. Варшава, Республіка Польща),  Ойцовський національний парк (м. Ойцов, Республіка Польща), Інститут ґрунтознавства, агрохімії і рослинництва (м. Пулави, Республіка Польща), Національний технологічний центр (м. Варшава, Республіка Польща), Федеральним фінансовим відомством Нижньої Австрії і Бругенлянду (м. Відень), Вища школа екології і управління (м. Варшава, Республіка Польща), Інститут туризму (м. Варшава, Республіка Польща), Гданська вища школа готелярства (м. Гданськ, Республіка Польща), Ягелонський університет (м. Краків, Республіка Польща), Білоруський державний університет імені Максима Танка, Інститут геологічних наук НАН Білорусі, Федеральне фінансове відомство Нижньої Австрії і Бругенлянду (м. Відень, Австрія), Інститут ґрунтознавства імені В. Докучаєва (м.Москва, Російська Федерація), Російська міжнародна академія туризму (м. Москва, Російська Федерація), Московський інститут готельного і туристичного бізнесу (Москва, Російська Федерація), Інститут туризму (м. Анже, Франція).

Участь у спільних проектах.

Проф. А.Б. Богуцький у 2014 році був членом оргкомітету “Kukla LOESSFEST’14 – 7 Loess Seminar in Wroclaw. International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla” (Вроцлав, 8–15 вересня 2014 р.).

Ст. викл. Ю.В. Зінько Виконавець проекту «Створення українсько-польського геотуристичного шляху «Гео-Карпати» програми Cross Border Co-operation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013 (головні виконавці – геологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка та Державна Вища Професійна Школа імені Станіслава Пігоня в м. Кросно, Польща). Опубліковано дві спільних українсько-польських монографії і низку статей.

Співорганізатор від кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ХХІІ Міжнародного семінару «Сакрум і Природа: Сакральний ландшафт» (спільно з Папським університетом імені Яна Павла ІІ у Кракові (Польща) та Університетом у Пряшеві (Словаччина), який відбувся 26-27 вересня 2014 року у м. Львові. Здійснював підготовку конференції у м. Львові та виїзної частини за маршрутом Львів–Брюховичі–Страдч–Івано-Франкове–Крехів–Жовква–Львів–Брюховичі. За результатами конференції опубліковано монографію.

Асистент координатора мікропроекту МР8 «Трансфер ідеї зеленого туризму в Україні на основі системи сертифікації GoToCarpathia», що співфінансується за рахунок коштів Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013. Проект виконується громадським благодійним «Еколого-географічним фондом» спільно з Бєщадською Фундацією, термін реалізації 1.01.2014-30.11.2014. Проектом охоплено 4 субрегіони Українських Карпат (Бескиди, Горгани, Чорногора і Вулканічні Карпати), де популяризується впровадження екологічної сертифікації місцевих продуктів і послуг GoToCarpathia, яка діє у Польщі і Словаччині. У рамках проекту організовано 4 навчальні семінари у всіх субрегіонах (м. Сколе Львівської області, с. Татарів Івано-Франківської області, м. Рахів і м. Ужгород Закарпатської області) для місцевих підприємців, представників державних організацій і місцевих органів влади.

Експерт мікропроекту «Промоція потенціалу Карпат – створення транскордонної промоційної платформи» (1.01.2014-30.11.2014), який реалізувався у рамках парасолькового проекту «Транскордонна співпраця для рекреаційного туризму польсько-українського прикордоння» та співфінансується за рахунок коштів Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013. Мікропроект мав на меті промоцію природного та культурного потенціалу Львівської області та Підкарпатського воєводства. Співавтор Стратегії розвитку рекреаційного туризму польсько-української частини Карпатського Єврорегіону.

Доц. А.Я. Яцишин брав участь у роботах по темі міжнародного гранту N 306 691640 pt.”Zapis holoceńskich zmian klimatu i dzialalnosci czlowieka w aluwiach dolin przedpola Wschodnich Karpat”. Виконані дослідження з будови та історії формування алювіальних товщ, терас Дністра, його карпатських допливів упродовж верхнього плейстоцену-голоцену. Брав участь у розробці теми міжнародного гранту Narodowego Centrum Nauki DEC 2012/05/B/ST10/00918 “Wietrzenie skal anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Проведені дослідження переходів гіпс-ангідрит і їхні геоморфологічні прояви.

Доц. Т.С. Ямелинець – брав участь у Міжнародному екологічному проекті EU ENPI CBC «Відкриті кордони для ведмедів у румунських та українських Карпатах», 2012-2014 р.р., ГІС-експерт, у Міжнародному екологіч­ному проекті WWF за підтримки уряду Німеччини «Визначення старовікових лісів в Карпатах», 2013-2015 р.р., Менеджер проекту та ГІС-експерт.

Доц. Є. А. Іванов здійснював співпрацю із науковцями Польщі у рамках проекту FLUMEN, який передбачає обмін досвідом дослідження флювіальних та ерозійних процесів, антропогенного навантаження на водні об’єкти.

Доц. О.С. Мкртчян бере учать у роботі регіональної мережі науковців Science for the Carpathians (S4C) – Наука для Карпат.