Конференції

ОГОЛОШЕННЯ про конференції

АРХІВ конференцій

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Географічний факультет є організатором і співорганізатором численних міжнародних, всеукраїнських, регіональних та звітних наукових конференцій і семінарів. Викладачі та співробітники факультету беруть активну участь у роботі конгресів, з’їздах Українського географічного товариства, міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах, круглих столах. На географічному факультеті щорічно відбуваються звітні наукові конференції за участю професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, наукових працівників.

Серед міжнародних і всеукраїнських конференцій, які відбувалися на географічному факультеті необхідно виділити:

  • у 2017 р. – міжнародний науковий семінар “Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції”, ХІ наукова конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”, міжнародна конференція «Sustainable tourism for development», ХVІІІ–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2016 р. – Midzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy”, ХVІІ–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2015 р. – ХVІ–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2014 р. – міжнародна наукова конференція “Ландшафтознавство: Стан, проблеми, перспективи”, міжнародна конференція “Forum Carpaticum-2014”, міжнародний семінар “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат”, VІIІ наукова конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”, Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Україна і світ: суспільно-географічні виміри”, ХV–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2013 р. – міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті “Географічна наука і практика: виклики епохи”, міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства”, VII міжнародна конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”, спільний науковий семінар кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка та відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України, ХIV–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2012 р. –IV-ий міжнародний науковий семінар “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат”, VІ-а міжнародна науково-практична конференція “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід”, ХIII–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2011 р. – ХVІІ-ий українсько-польський семінар “Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття”, V-а міжнародна науково-практична конференція “Географія і туризм: міжнародні виклики українського туризму”, круглий стіл “Стан, проблеми і перспективи природничої географії”, ХII–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2010 р. – міжнародний науковий семінар “Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи”, Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена десятиріччю заснування кафедри конструктивної географії і картографії, міжнародна наукова конференція “Фундаментальні і прикладні геоморфологічні дослідження: стан, проблеми, напрями”, IV-а міжнародна науково-практична конференція “Географія і туризм: європейський досвід”, ХI–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2009 р. – міжнародний науковий семінар “Природні ресурси регіону: проблеми використання й охорони”, ХVІ українсько-польський семінар “Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії”, ІІІ-а міжнародна науково-практична конференція “Географія і туризм: європейський досвід”, міжнародний науково-практичний семінар “Проблеми і перспективи екологічної освіти”, регіональна науково-практична конференція “Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона”, Х–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.
  • у 2008 р. – українсько-польський польовий семінар “Проблеми палеоліту України і палеогеографічних досліджень лесових стоянок”, міжнародний семінар “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат”, ІІ-а міжнародна науко-во-практична конференція “Географія і туризм: європейський досвід”, IХ–а студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”.