Пленарне засідання (м. Львів)

Науково-практична регіональна конференція
ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ Й ЕКОСИСТЕМИ ВЕРХІВ’Я РІКИ ПРУТ: ФУНКЦІОНУВАННЯ, МОНІТОРИНГ, ОХОРОНА 
До 30-річчя навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка

1

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(м. Львів, 15 травня 2009 року)
Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка – місце проведення пленарного засідання конференції
Урочисте відкриття конференції проректором проф. Лозинським М.В.
Доповідає проф. Стойко С.М. – провідний науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України
Доповідає доц. Олещенко В.І.- директор Центру енергетичного, ядерного та природо-ресурсного права Інституту державиі права НАН України

Доповідає к.б.н. Киселюк О.І.- заступник директора К арпатського національного природного парку

Доповідає проф. Царик Й.В. – завідуючий кафедрою зоології ЛНУ ім. І. Франка
Доповідає проф. Козак І.- зав. кафедрою ландшафтної архітектури Люблінського Католицького Університету, Польща

Дискусія (зліва направо:
проф. Петлін В.М., зав. кафедрою конструктивної географії і картографії
ЛНУ ім. І. Франка;
проф. Гродзинський М.Д., зав. кафедрою фізичної географії та геоекології
КНУ ім. Т. Шевченка;
к.г.н. Матвіїв В.П., доц. кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка)