Повідомлення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського наукового семінару «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні  виклики», присвяченого  110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О. Т. Ващенка — першого завідувача кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (1945—1984).
Інформаційне повідомлення

Оголошується прийом статей до збірника наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій»

Інформаційний лист

Вимоги до оформлення статей збірника наукових праць