Стажування доцента кафедри фізичної географії у Боннському університеті

17.11.2017 | 10:01

Впродовж вересня-жовтня 2017 року доцент кафедри фізичної географії, к.г.н. Смалійчук Анатолій Дмитрович в рамках Німецької програми академічних обмінів DAAD пройшов наукове стажування в Центрі дистанційного зондування земної поверхні при Боннському університеті (Німеччина) під керівництвом наукового координатора цієї установи – д-ра Олени Дубовик. Під час стажування Смалійчук А. Д. у тісній співпраці з іноземними колегами виконував дослідження на тему деградації земель внаслідок видобутку бурштину в Українському Поліссі з використанням супутникових даних. В рамках стажування викладач Львівського університету також ознайомився із досвідом німецьких партнерів у реалізації міжнародних проектів відвідавши семінар в рамках проекту EvIDENz (Earth observation-based information products for droughtriskon a national basis), що реалізується у тому числі й в Україні, а також ознайомив співробітників Центру із власним науковим доробком, представивши його у презентації в межах колоквіуму.