Навчально-пізнавальна екскурсія учнів 9-х класів ССЗШ № 93 м. Львова

24.11.2017 | 09:44

22 листопада 2017 року на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за ініціативи вчителя географії Романів Світлани Петрівни та працівників кафедри відбулася навчально-пізнавальна екскурсія учнів 9-х класів ССЗШ № 93 м. Львова.
Цікава мандрівка почалася зі знайомства учнів з доктором географічних наук, завідувачем кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Заслуженим професором ЛНУ ім. І. Франка Позняком Степаном Павловичем у його робочому кабінеті. Степан Павлович радо зустрів гостей та розповів їм про становлення і розвиток кафедри, сучасний стан ґрунтознавчої науки в Україні і Світі, а також про науковий доробок колективу кафедри. Цікавою була презентація деяких екзотичних природних експонатів з різних куточків світу: зразків антарктичних ґрунтів, пісків Сахари, вулканічних порід Камчатки, гіпсових кристалів, зразків торфу, а також деяких представників ґрунтової фауни. Степан Павлович коротко проаналізував актуальність ґрунтознавчої науки та важливість ґрунту у житті людини, його вразливості та необхідності охорони. Учні із захопленням задавали запитання про вік ґрунтів, чорноземи, місце ґрунтів у житті людини.
Продовжив екскурсію доцент кафедри Папіш Ігор Ярославович. Ігорем Ярославовичем у цікавій та доступній формі представлено основні етапи дослідження ґрунтів: від керносховища до функціонування навчальної лабораторії аналізів ґрунтів і природних вод. Учні наочно змогли ознайомитися з будовою генетичних профілів зональних типів і підтипів ґрунтів України під час демонстрації серії ґрунтових монолітів, сучасним картографічним матеріалом, експозицією світлин, присвячених ролі ґрунтів у культурі різних народів світу: древніх єгиптян, китайців, шумерів, європейців. Ігор Ярославович разом з інженером 1 категорії лабораторії Болюх Євгенією Василівною показали присутнім прилади діагностики морфогенетичних властивостей ґрунтів, їхнього аналізу та способів застосування даних з метою оптимізації використання, підвищення їхньої продуктивності з одночасним їхнім збереженням для нащадків.
Класний керівник, Романів Світлана Петрівна, діти 9-х класів, адміністрація школи № 93 щиро дякують завідувачу кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, Заслуженому професору ЛНУ ім. І. Франка Позняку Степану Павловичу, доценту кафедри Папішу Ігору Ярославовичу, інженеру 1 категорії Болюх Євгенії Василівні за можливість відвідати кафедру та її структурні підрозділи, цікаві розповіді та сподіваються на подальші зустрічі.