Міжнародний науковий семінар «Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції»

22.11.2017 | 11:37

З нагоди 40-річчя заснування Чорногірського географічного стаціонару 3-5 листопада 2017 р. кафедрою фізичної географії проведено Міжнародний науковий семінар «Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції» на якому обговорювалася наступна проблематика:

1) ландшафтне картування, ідентифікація і класифікація ландшафтів;

2) еволюція, функціонування і динаміка ландшафтних комплексів та їх компонентів;

3) антропогенні навантаження на ландшафтні комплекси;

4) ландшафтно-екологічні проблеми;

5) ландшафтне планування, охорона ландшафтних комплексів та екосистем;

6) рекреаційно-туристичне використання ландшафтів;

7) ландшафтна освіта і культура

В семінарі взяло участь понад 100 вчених-географів з 15 навчальних і наукових установ України, Польщі і Грузії. Матеріали семінару були опубліковані до його початку і вигляді окремого збірника та в спеціальному випуску наукового збірника “Фізична географія та геоморфологія”.

Під час пленарного засідання семінару 3 листопада 2017 р. у Львові на географічному факультеті університету з вітальним словом виступили член-кор. НАН України, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є. (проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка), к.г.н., доц. Біланюк В.І. (декан географічного факультету ЛНУ),

а також було заслухано 5 наукових доповідей:

  • д.т.н., проф. Черваньов І.Г. “Сучасні аспекти конструктивного ландшафтознавства (на прикладах останніх розробок Харківської університетської географічної школи)” Харківський національний університет імені В. Н. Каразін;
  • проф. Гордезиани Т. П., Маисурадзе Р. Д., Лаошвили З. Д., Шарашенидзе М. Д. “Методика составления “Семафорной карты” с целью исследования устойчивости ландшафтов (на примере западной Грузии)”. Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили;
  • к.г.н., доц. Влах М. Р., д.г.н., проф. Шаблій О. І. “Проблеми конвергенції природничої і суспільної географії на сучасному етапі розвитку науки”. Львівський національний університет імені Івана Франка.
  • д.г.н, проф. Петлін В. М. “Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку”. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
  • д.г.н., проф. Бортник С. Ю., Ковтонюк О. В., Лаврук Т. М., Погорільчук Н. М., Тимуляк Л. М. “Ландшафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні”. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • д.г.н, доц. Міхелі С. В. “Польові дослідження ландшафтних комплексів Лубенського району Полтавської області”. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

3 3 по 5 листопада 2017 року відбулася наукова екскурсія на Чорногірський географічний стаціонар (смт Ворохта Івано-Франківської області). На стаціонарі була заслухана доповідь д.г.н., проф.,  наукового керівника стаціонару Мельник А. В. “Чорногірський географічний журнал: наукові надбання та освітнє значення.”  (Львівський національний університет імені Івана Франка) та презентоване довідкове видання про стаціонар під тією ж назвою;

були представлені стендові доповіді;

учасники семінару ознайомилися з науковою і навчальною роботою стаціонару;

відбувся круглий стіл «Проблеми географічної освіти в України» (з доповіддю виступила Бойко В. М. “Ландшафтознавчий контент шкільної навчальної програми та його відображення в підручниках з географії” (Видавництво «РА «Освіта України»).

Учасники семінару здійснили пішохідну екскурсію на полонину «Пожижевська» природними територіальними комплексами крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, давньольодовиково-акумулятивного лісистого середньогір’я, давньольодовикового екзаційного високогір’я та ознайомилися з роботою Високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» Інституту екології Карпат НАН України та сніголавинною станцією «Пожижевська» державної гідрометслужби України.