Навчальні програми

Актуальні проблеми суспільної географії

Виробнича (Переддипломна) (Науки про Землю (Географія))

Виробнича (Переддипломна) практика (Середня освіта (Географія))

Військова географія і геополітика

Географія комунікацій і геологістика

Географія науки і освіти

Глобальні проблеми людства (Освіта)

Глобальні проблеми людства (Природничі науки)

Магістерський семінар (Природничі науки)

Політика регіонального розвитку

Проблеми географія науки і освіти в Україні і світі

Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)