Науки про Землю

Актуальні проблеми людства глобальні аспекти
Військова географія і геополітика
Геоекономіка України і її регіонів
Геологістика
Маґістерський семінар
Основи економетрики у суспільній географії
Проблеми розвитку суспільної географії як науки
Сучасні виміри зовнішньої політики Россії
Теорія методологія географічної науки

Географічні основи природоохоронної справи
Геоморфологічне прогнозування
Ерозійні процеси
Землелогія
Краєзнавчі дослідження в геоморфології
Наукові концепції в геоморфології і палеогеографії
Пам’ятки неживої природи
Флювіальний морфогенез

ГІС технології та їх застосування

Моніторинг грунтів і земель

Охорона ґрунтів

Палеопедологія

Систематика і класифікація ґрунтів

Урбосередовище та грунти міст