Науки про Землю

Біогеографія

Біопродуктивність ґрунтів

Бонітування ґрунтів

Геоморфологія

ГІС в науках про Землю

ГІС у грунтознавстві

Ґрунти України

Дистанційне зондування Землі

Елементарні ґрунтові процеси

Ерозієзнавство

Ерозієзнавство

Загальна хімія

Земельні ресурси

Інвестиційна привабливість земель

Кадастр природних ресурсів

Картографія ґрунтів

Класифікація ґрунтів і типізація земель

Моніторинг ґрунтів

Морфологія ґрунтів

Морфологія ґрунтів

Основи екології

Охорона ґрунтів та рекультивація земель

Педосфера Землі

Практика (навчальна ознайомча)

Природно-заповідна справа

Соціальне грунтознавство

Структура ґрунтового покриву

Управління земельними ресурсами

Фізика ґрунтів

Хімія сфер Землі