Монографії

 

Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с.
Bilaniuk V. Extreme weather in Ukraine: Occurrence and changes / V. Balabukh, O. Lavrynenko, V. Bilaniuk, A. Mykhnovych, O. Pylypovych – Extreme weather: Intechopen, 2018. – P. 85–106. DOI 10.5772/intechopen.77306.
Сова С. С. Ґрунти Сянсько–Дністерської височини / С. С. Сова, В. Г. Гаськевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
Семащук Р. Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля / Р. Б. Семащук, А. А. Кирильчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 164 с.
Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – Рига : «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2018. – 101 с.
Розвиток соціальної сфери територіальних громад в у мовах  адміністративно-фінансової децентралізації / [за ред. С.Л. Шульц]– Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2018. – 140 с.
Койнова І. Б. Екологічний паспорт території: теорія та практика / І.Б. Койнова, М.В. Головатий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 160 с.
Шаблій О. І. Суспільна географія. Книга третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти / Олег Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 562 с.
Тиханович Є. Лавини Українських Карпат: поширення і динаміка / Є. Тиханович, В. Біланюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 196 с.
Мельник А. В. Польове ландшафтне картування: система термінів і понять /А. В. Мельник.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 92 с.