Методичні вказівки

З курсу “Історія географії”

З курсу “Основи суспільної географії”

З курсу “Основи менеджменту і маркетингу” 

З курсу “Математичні моделі в демогеографії”

З курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія”

З курсу “Географія населення”

ЗБІРНИК тестових завдань з курсу “Географія населення”