Методичні матеріали кафедри соціальної і економічної географії

 1. Навчальна програма “Проблеми географія науки і освіти в Україні і світі”  для магістрів  за галуззю знань – 1.2.03 Освіта, спеціальністю 014 Середня освіта (географія).
 2. “Географія науки і освіти”. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів  за напрямом підготовки6.040104 Географія, спеціальністю 8.070502 Економічна і соціальна географія .
 3. Програма вибіркової навчальної дисципліни “Актуальні проблеми суспільної географії” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 01 Освіта.
 4. Програма навчальної дисципліни “Глобальні проблеми людства” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 01 Освіта.
 5. Програма навчальної дисципліни “Глобальні проблеми людства” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки.
 6. Програма навчальної дисципліни “Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти) ” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки
 7. Програма навчальної дисципліни “Географія комунікацій і геологістика” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  103 Науки про Землю (Географія)
 8. Програма навчальної дисципліни “Магістерський семінар” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки
 9. Програма навчальної дисципліни “Політика регіонального розвитку” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки
 10. Програма навчальної дисципліни “Військова географія і геополітика” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  103 Науки про Землю (Географія)
 11. Робоча програма Виробничої (Переддипломної) практики за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  103 Науки про Землю (Географія)
 12. Робоча програма Виробничої (Переддипломної) практики за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  104 Середня освіта (Географія)