Методичні матеріали кафедри геоморфології і палеогеографії

Методички:

Робочі та навчальні програми:

Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна геоморфологія”

Програма навчальної дисципліни “Методи фаціального аналізу”

Програма навчальної дисципліни “Палеонтологічні методи палеогеографічних досліджень”

Програма навчальної дисципліни “Науковий семінар” (для бакалаврів)

Програма навчальної дисципліни “Основи малакології плейстоцену”

Програма навчальної дисципліни “Проблеми палеокліматології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Еволюція наукових концепцій у геоморфології і палеогеографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи фаціального аналізу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи палеонтології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи малакології плейстоцену”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар” (для бакалаврів)

Робоча програма навчальної дисципліни “Палеоклімати”

Програма навчальної дисципліни “Динамічна геоморфологія”

Програма навчальної дисципліни “Ендо- і екзогенні рельєфотвірні процеси”

Програма навчальної дисципліни “Рельєф морських берегів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Ендо- і екзогенні рельєфотвірні процеси”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічна геоморфологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рельєф морських берегів”

Програма навчальної дисципліни “Еволюція наукових концепцій у геоморфології і палеогеографії”

Програма навчальної дисципліни “Літологічні методи досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Еволюція наукових концепцій у геоморфології і палеогеографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Літологічні методи досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи геоморфологічних досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни “ГІС в палеогеографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Географічні основи природоохоронної справи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Охорона і раціональне використання рельєфу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Геоморфологічна термінологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Флювіальний морфогенез”