Методичні матеріали

Посібники та методички

Навчальний посібник “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання”/укл. Лабінська Г.М. -Львів, 2019 р. – 60с.

Географія населення: навч. посібник
Динамічна геоморфологія

Байрак Г.Р. Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.

Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М., Хомин Я.Б. Практикум з курсу «Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і доповнене) – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. – 86 с.

Методичні вказівки до проходження практики з розділу “Геоморфологія”

 

 

 

Методичні матеріали підготовки бакалавра

Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Інформаційне забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Навчально-методичне забезпечення підготовки підготовки бакалавра за спеціальністю 106 Географія

Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки бакалавра за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа

 

 

Методичні матеріали підготовки магістра

Освітня програма для спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

Освітня програма для спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма для спеціальності 242 Туризм

Навчальний план за спеціальністю 242 Туризм

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення для спеціальності 242 Туризм

Освітні програма для спеціальності 106 Географія

Навчально-методичне забезпечення для спеціальності 106 Географія

Інформаційне забезпечення для спеціальності 106 Географія