Матеріали конференцій та семінарів.

 

Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали III-ого міжнародного наукового семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 391 с
Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3–5листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 156 с.
Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 110-річчю з дня народження професора К.І. Геренчука, 80-річчю з дня народження професора Г.П. Міллера, 70-річчю заснування кафедри фізичної географії і 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства (24-27 вересня 2014 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 174 с.
Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Програма міжнародної наукової конференції присвяченої 110-річчю з дня народження професора К.І. Геренчука, 80-річчю з дня народження професора Г.П. Міллера, 70-річчю заснування кафедри фізичної географії і 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства (24-27 вересня 2014 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 16 с.
Проблеми гірського ландшафтознавства. Випуск 1. С. 158.
Загульська О. Б.

Ландшафти Західного Поділля та Українських Карпат. Путівник екскурсії міжнародної наукової конференції “Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи” (24-27 вересня 2014 року). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 42 с.

Географічна наука і практика : виклики епохи : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3‐ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – 306 с.
 Географічна наука і практика : виклики епохи : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3‐ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – 340 с.
Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3‐ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – 362 с.
Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 17 травня 2011 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 194 с.
Стан і перспективи розвитку конструктивної географії : Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції, присвяченої десяти – річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії (Львів−Ворохта , 6−8 травня 2010 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. − 220 с.