Конференції, що відбулися на географічному факультеті

3-5 листопада 2017 р., Львів-Чорногірський географічний стаціонар. Міжнародний науковий семінар «Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції»

17 травня 2017 р., Львів. ХVІІІ студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”

18 травня 2016 р., Львів. ХVІІ студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”

28 квітня 2015 р., Львів. ХVI студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”

24-27 вересня 2014 р., Львів. Розтоцький географічний стаціонар. Міжнародна наукова конференція “Ландшафтознавство: Стан, проблеми, перспективи”

16 вересня 2014 р., Львів. Міжнародна конференція Forum Carpaticum-2014

11-14 вересня 2014 р., Чорногірський географічний стаціонар. Міжнародний семінар “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат”

5-7 вересня 2014 р., Львів. Чорногірський географічний стаціонар. VІIІ наукова конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”

22-29 липня 2014 р., Чорногірський географічний стаціонар – Польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства “Дослідження станів гірських ландшафтів в умовах туристично-рекреаційних навантажень”

13 червня 2014 р., Розтоцький географічний стаціонар – Науковий семінар кафедри фізичної географії

26 травня 2014 р., Розтоцький географічний стаціонар – Науковий семінар кафедри фізичної географії

15 травня 2014 р., Львів – XV студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії  в Україні”

13 травня 2014 р., Львів – Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Україна і світ: суспільно-географічні виміри”

3-7 лютого 2014 р., Чорногірський географічний стаціонар – V (II зимова) польова школа-семінар гірського ландшафтознавства “Дослідження зимових станів ландшафту”

24 жовтня 2013 р., Львів – Спільний науковий семінар кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка та відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України

4-6 жовтня 2013 р., Львів – VII Міжнародна конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”

19-20 вересня 2013 р.Львів – Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства» 

5-12 серпня 2013 р., Чорногірський географічний стаціонар – Польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства «Ландшафтознавчі дослідження басейнових систем»

16–18 травня 2013 р.,  Львів – “Географічна наука і практика: виклики епохи” – Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті (Том 1, Том 2, Том 3)

24 квітня 2013 р., Львів – ХІV студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”

6-13 серпня 2012 р., Чорногірський географічний стаціонар – Третя польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства

19 квітня 2012 р., Львів – ХІІІ студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”

1-15 серпня 2011 р.,  Чорногірський географічний стаціонар – Польова літня школа гірського ландшафтознавства

17 травня 2011 р., Львів – ХІІ студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”

11-13 листопада 2010 р., м. Львів – Міжнародна наукова конференція “Фундаментальні і прикладні геоморфологічні дослідження: стан, проблеми, напрями”

16-19 вересня 2010 р.,  Чорногірський географічний стаціонар – Міжвідомчий науковий семінар “ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО І БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ”

14-15 травня 2010 р., м. Львів-Брюховичі – Міжнародний науковий семінар “Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми , перспективи”

3-8 лютого 2010 р., Чорногірський географічний стаціонар – Зимова школа ландшафтознавства

9-11 жовтня 2009 р.,  м. Львів- Брюховичі – ІІІ міжнародна конференція  “Географія і туризм: європейський досвід”

13–16 вересня 2009 р.,  смт. Скала-Подільська – ХVІ українсько-польський семінар “Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії”

15-17 травня 2009 р, Чорногірський географічний стаціонар – Науково- регіональна конференція “Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона”

12–16 вересня 2007 р.,  м.Луцьк – ХІV українсько-польський семінар “Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу”

7–10 вересня 2006 р., Чорногірський географічний стаціонар – ІІ міжнародний семінар “Проблеми геоморфології і палеогеографії українських Карпат”

11–15 вересня 2005 р., с. Шацьк –  ХІІІ українсько-польський семінар “Гляціал і перигляціал Волинського Полісся”