Кафедра соціальної і економічної географії

Методички:

З курсу “Історія географії”

З курсу “Основи суспільної географії”

З курсу “Основи менеджменту і маркетингу” 

З курсу “Математичні моделі в демогеографії”

З курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія”

З курсу “Географія населення”

ЗБІРНИК тестових завдань з курсу “Географія населення”

 

Навчальні та робочі програми:

Навчальна програма “Проблеми географія науки і освіти в Україні і світі”  для магістрів  за галуззю знань – 1.2.03 Освіта, спеціальністю 014 Середня освіта (географія).

“Географія науки і освіти”. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів  за напрямом підготовки 6.040104 Географія, спеціальністю 8.070502 Економічна і соціальна географія .

Програма вибіркової навчальної дисципліни “Актуальні проблеми суспільної географії” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 01 Освіта.

Програма навчальної дисципліни “Глобальні проблеми людства” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 01 Освіта.

Програма навчальної дисципліни “Глобальні проблеми людства” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки.

Програма навчальної дисципліни “Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти) ” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки

Програма навчальної дисципліни “Географія комунікацій і геологістика” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  103 Науки про Землю (Географія)

Програма навчальної дисципліни “Магістерський семінар” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки

Програма навчальної дисципліни “Політика регіонального розвитку” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки

Програма навчальної дисципліни “Військова географія і геополітика” за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  103 Науки про Землю (Географія)

Робоча програма Виробничої (Переддипломної) практики за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  103 Науки про Землю (Географія)

Робоча програма Виробничої (Переддипломної) практики за освітньо-професійною програмою підготовки магістра галузі знань 10 Природничі науки  спеціальності  104 Середня освіта (Географія)