Кафедра географії України

Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів заочної форми навчання)

Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”

Лабінська Г.М. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання

Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних робіт для студентів географічного факультету напряму підготовки 7.04010401 “Географія” кафедри географії України / Уклала Лабінська Г.М. – Львів, 2013. – 46 с.