Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біосферологія

Військова географія і геополітика

Географія комунікацій і геологістика

Географія науки і освіти

Геоекологічне проектування

Геоекономіка

Геополітичні і геостратегічні доктрини сусідів України

Глобальні проблеми людства

Деградація і охорона ґрунтів

Екологічна паспортизація

Екологічний аудит

Екологічні технології

Землелогія
Флювіальна геоморфологія
Охорона і раціональне використання рельєфу
Ерозієзнавство
Інженерно-геоморфологічне прогнозування
Геоморфологічно-краєзнавчі дослідження
Еволюція наукових концепцій в геоморфології і палеогеографії
Географічні основи природоохоронної справи

Кадастр природних ресурсів

Класифікація і діагностика ґрунтів

Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування

Концепції сучасного природознавства

Магістерський семінар

Магістерський семінар

Основи економетрики у суспільній географії

Основи економічної екології

Прикладні ГІС технології

Проблеми суспільної географії

Регіональна економіка і сталий розвиток

Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)

Управління природоохоронною діяльністю

Урбоекологія