106 Географія

Освітня програма

Біогеографія

Географічне країнознавство

Географічне прогнозування

Географія міграцій і демографічного розвитку

Географія населення

Геодинамічні процеси і навколишнє середовище

Геоморфологічні дослідження: методи і картографування

Геоморфологія

Геоурбаністика

Дистанційне зондування Землі

Екологічний контроль

Економіко і політико-географічна глобалістика

Економіко і соціальногеографічна термінологія

Історія Географії

КАРТОГРАФІЯ ҐРУНТІВ З ОСНОВАМИ КОНТУРНОЇ ОРАГНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Комп’ютерні і математичні методи в геоморфологічному картографуванні

Курсова робота 5-й семестр

Курсова робота 7-й семестр

Медична географія

Методи геоекологічних досліджень

Метризація природного довкілля

Навчальна ознайомча практика

Національна і регіональна геоекономіка

Освітня програма
Виробнича практика

Основи екології

Основи седиментології

Основи суспільної географії

Охорона біорізноманіття

Охорона водних ресурсів

Охорона земельних і лісових ресурсів

Палеогеографія

Палеогеоморфологія

Парактика виробнича ( зі спеціальності) 7-й семестр

Політична географія

Поновлювані джерела енергії

Практика виробнича (6-й семестр7-й семестр)

Прикладна геоморфологія

Природно-заповідна справа

Природно-заповідна справа

Проблеми поводження з відходами

Раціональне використання природних ресурсів та охорона природи

Раціональне використання та охорона атмосферного повітря

Регіональна економічна і соціальна географія світу

Соціально-економічна картографія із основами ГІС

Статистичні і математичні методи в соціально-економічній географії

Структурна і кліматична геоморфологія

Фаціальний аналіз