Зяблікова (Булавенко) Ірина Геннадіївна

Посада: асистент кафедри фізичної географії

Телефон (робочий): (032) 239-47-44

Електронна пошта: Iryna.Zyablikova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Вибрані публікації

Angelstam PManton M, Elbakidze M, Sijtsma F,  Adamescu M CAvni N, Beja P, Bezak P, Zyablikova I,  et al. (2018) LTSER platforms as a place-based transdisciplinary research infrastructure: learning landscape approach through evaluation. Landscape Ecol: 1-24 .doi: 10.1007/s10980-018-0737-6. 

Муха Б.П., Зяблікова І.Г. Ландшафтний ретроаналіз шляхів руху глечерів у басейні Пруту в межах масиву Чорногора (Українські Карпати)/ Муха Б., Зяблікова І.// Вісник Львів.ун-ту.Сер.геогр.2016. Вип.50.- С. 257–270.

Муха Б.П., Булавенко І.Г., Родич О.Я. Температура повітря у Південному Розточчі /Б.П. Муха , І.Г. Булавенко ,О.Я. Родич / Вісник Львів. ун-ту.Сер.геогр.- 2015.- Вип.49.- С. 239–245.

Муха Б.П., Булавенко І.Г., Мельничук М. Випаровування в Українському Розточчі (за матеріалами Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару) / Б.П. Муха, І.Г. Булавенко, М. Мельничук // Вісник Львів.ун-ту.Сер.геогр. – 2014. – Вип.48. – С. 117 – 124.

Булавенко І.Г. Взаємозв’язок формування та функціонування ПТК / І.Г. Булавенко // Вісник Львів.ун-ту.Сер.геогр. – 2013. – Вип.42. – С.22-26.

Булавенко І.Г. Величини складових радіаційного балансу в Південному Розточчі, як передумова функціонування природних територіальних комплексів / І.Г. Булавенко // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2013. –  Вип. 2(70). – С. 243 – 249.

Булавенко І. Підходи до вивчення процесів функціонування ПТК /І.Г. Булавенко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 113–117.

Муха Б.П., Шубер П.М., Булавенко І.Г Особливості температури повітря у фаціях терасованого днища долини ріки Прут в межах Чорногірського географічного стаціонару /Б.П., Муха , П.М Шубер , І.Г. Булавенко  // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчюгеографії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 18–21.

Булавенко І.Г. Мікрокліматичні особливості ділянки лісопосадки в Дубровицькому ландшафті Південного Розточчя /І.Г. Булавенко //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів.:РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.16. – С. 21-26

Булавенко І.Г. Мікрокліматичні особливості околиць кардіологічної лікарні смт Брюховичі / / Матеріали Х Всеукраїнської студенської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. – Львів: 2009. – С.203-205. 2009_stud

Тези:

Зяблікова І.Г. Історія створення, розвиток та майбутні перспективи Розтоцького ландшафтно- геофізичного стаціонару /Муха Б.П., Зяблікова І.Г.//Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару
Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С.196 -198. Seminar_Zyablikova-2019

Зяблікова І.Г. Топокліматичні дослідження Мухи Б.П. на Розточчі та їх використання для вивчення морфодинаміки схилів/ Зінько Ю.М., Благодир С.Ф., Зяблікова І.Г.//Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С.189-193. Seminar_Zyablikova, Zinko 2019

Андрейчук Ю.М., Зяблікова І.Г., Шубер П.М. Просторова інтерпретація температурних показників методами ГІС, на прикладі Львівської області/ Андрейчук Ю., Зяблікова І., Шубер П.// Матеріали III-ого міжнародного семінару “Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони”. Львів. 2018.- С.18-21. 2018_tezy

Зяблікова І.Г. Важливість створення національної мережі стаціонарів та дослідних станцій і реєстрація їх в європейській екомережі DEMIS-SDR /Зяблікова І.// Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: Матеріали міжнародного наукового семінару, присвячений 40-річчю ЧГС Львівського національного університету імені Івана Франка. -Львів: Видав.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.-С.62-65.

Булавенко І.Г. Вплив ландшафтних параметрів на перерозподіл сонячної радіації / І.Г. Булавенко // Ландшафтознавстфо: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 70-річчю кафедри фізичної географії Львівського національного університету ім. Івана Франка (24-27 вересня 2014 року). – Львів: Видав.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 98-99.

Булавенко І.Г. Результати топокліматичних досліджень у басейні ріки Західний Буг / І.Г. Булавенко // Матеріали щорічної міжнародної конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г.П. Дубинського ( 4-5 квітня 2013 р.). – Харків, С.19-24.

Булавенко І. Вивченість проблематики функціонування природно-територіальних комплексів /І. Булавенко // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / за ред. проф. Л.І. Зеленської. – К.: ДНВП «Картографія»,2011. – Вип.8. С. 180-181.

Біографія

Народилася 20 травня 1987 року в м. Буську, Буського району Львівської області. Освіта вища. У 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка географічний факультет із спеціалізацією геоекологія, кафедри фізичної географії (2004–2009р).
Тема магістерської роботи: Відновлення лісорослинного покриву в антропогенно порушених фаціях Південного Розточчя. З 2008р.- 2009 р. працювала  на посаді лаборанта Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару, кафедри фізичної географії.
У 2009 році після закінчення університету поступила в аспірантуру на заочну форму навчання при кафедрі фізичної географії, за спеціалізацією: фізична географія,геофізика та геохімія ландшафтів.Тема кандидатської дисертації: Функціонування репрезентативних геокомплексів Дубровицького ландшафту Південного Розточчя. Науковий керівник – доцент Муха Б.П.

З 2012 р. – лаборант Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару, з 1 жовтня 2014 р. – переведена на посаду інженера ІІ категорії. З 31 червня 2015 р. переведена на посаду інженера І категорії в лабораторію “Ландшафтних досліджень”. З 1 вересня 2015 р. – асистент кафедри фізичної географії. З 1 вересня 2018 р. – старший лаборант кафедри конструктивної географії. З 1 вересня 2019р. асистент кафедри фізичної географії.

Проекти

Участь у міжнородному проекті IWAS (International Water Research Alliance Saxony) 2009-2012 рр. Співпраця з науковцями Дрезденського технологічного університету у дослідженні басейну річок Полтви і Західного Бугу в межах України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!