Завадовський Тарас Богданович

Посада: завідувач Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”, асистент кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Taras.Zavadovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Геральдика
  • Історико-культурний туризм
  • Львовознавство

Вибрані публікації

Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 126 с.

Завадовський Т.Б. Геральдичні композиції в архітектурі міста Львова як складова історико-культурного туризму. Вісник Львівського національного університету імені Франка Івана. Серія Географія. – 2013.– Вип. 43 (1). – с. 198–207.

Завадовський Т. Палацові споруди Львова, як історико-культурні туристичні ресурси міста  / Т. Завадовський // Географія, економіка  і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ міжнар. наук. конф. (Львів – Тернопіль, 4-6 жовтня 2013). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 181-185.

Завадовський Т.Б. Релігійний туризм в Україні. Навчальний посібник / А.Ковальчук, Д.Каднічанський, М.Рутинський, Т.Завадовський, А.Манько. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 420 с.

Завадовський Т.Б.  Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 195-199.

Біографія

Народився 3 вересня 1982 року у місті Львові. У 2009 році закінчив з відзнакою факультет міжнародного бізнесу та права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, за спеціальністю менеджмент організацій туристичної індустрії. З 2008 по 2012 рік працював старшим лаборантом кафедри туризму географічного факультету.

З 2012 року працює на посаді завідувача лабораторії кафедри туризму. З 2009 асистент за сумісництвом тієї ж кафедри.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!