Завадовський Тарас Богданович

Посада: завідувач Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”, асистент кафедри туризму (за сумісництвом)

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

  • Геральдика
  • Історико-культурний туризм
  • Львовознавство

Вибрані публікації

Завадовський Т.Б. Розвиток промислового туризму в Україні. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – с.48 – 49.

 

Мальська М.П., Завадовський Т.Б. Теоретико-методологічні підходи до туристично-краєзнавчого дослідження (на прикладі Албанії). Вісник Львівського національного університету імені Франка Івана. Серія Міжнародні Відносини. – 2008.– Вип. 24. – с. 179–187.

 

Ховалко А.Б, Жук І.З., Завадовський Т.Б. Економічна оцінка рекреаційно-бальнеологічних ресурсів Карпатського регіону. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – с.174 – 179.

 

Завадовський Т.Б. Методика сегментації туристичного ринку. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – с.56 – 57.

 

Завадовський Т.Б. Значення «ЄВРО-2010» для розвитку туризму у місті Львові. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с.70 – 72.

 

Завадовський Т.Б. Місце спортивного туризму в класифікації видів туризму. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с.72 – 76.

 

Завадовський Т.Б. Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 195-199.

 

Манько А.М., Завадовський Т.Б. Поняття та напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства. Вісник Львівського національного університету імені Франка Івана. Серія Міжнародні Відносини. – 2012.– Вип. 29. Ч.1 – с. 89–99.

 

Завадовський Т.Б. Економ готелі та хостели, як основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали VІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – с.70 – 72.

 

Завадовський Т.Б. Oсновні аспекти промоції міста Львова // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 22. – С. 189-194.

 

Завадовський Т.Б. Геральдичні композиції в архітектурі міста Львова як складова історико-культурного туризму. Вісник Львівського національного університету імені Франка Івана. Серія Географія. – 2013.– Вип. 43 (1). – с. 198–207.

 

Завадовський Т. Туристичний потенціал міста Львова як аспект ділового туризму. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. 2013. – с. 71-72.

 

Завадовський Т. Палацові споруди Львова, як історико-культурні туристичні ресурси міста / Т. Завадовський // Географія, економіка  і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ міжнар. наук. конф. (Львів – Тернопіль, 4-6 жовтня 2013). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 181-185.

 

Завадовський Т.Б. Релігійний туризм в Україні. Навчальний посібник / А.Ковальчук, Д.Каднічанський, М.Рутинський, Т.Завадовський, А.Манько. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 420 с.

 

Завадовський Т. До питання використання палацових споруд міста Львова у туризмі / Т. Завадовський // Географія, економіка  і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наук. конф. з між нар. уч. (Львів – Ворохта, 4-7 жовтня 2014). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 78-80.

 

Дацюк М., Завадовський Т. Сателіти історико-культурних туристичних об’єктів (на прикладі костелу Воздвиження Чесного Хреста села Підгірці) / Т. Завадовський // Географія, економіка  і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наук. конф. з між нар. уч. (Львів – Ворохта, 4-7 жовтня 2014). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 64-66.

 

Незюлик О., Завадовський Т. Палац-садиба Реїв в селі Приозерне як туристичний об’єкт / Т. Завадовський // Географія, економіка  і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наук. конф. з між нар. уч. (Львів – Ворохта, 4-7 жовтня 2014). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 104-107.

 

Завадовський Т.Б. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 126 с.

 

Завадовський Т.Б. Використання оборонних споруд Старосамбірщини у туризмі / Д.А. Каднічанський, П.С. Теліш, Т.Б. Завадовський // Материалы международной научно-практической конференции «История и культура на стыке эпох и цивилизаций» (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). – Минск: Белнаучкнига, 2015. – С. 190–193.

 

Завадовський Т.Б. Значення Добромильського василіанського монастиря для розвитку паломницького туризму / Теліш П.С., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. // Географія та туризм: Науковий збірник. – № 34. – Київ, 2015. – С. 173–183

 

Завадовський Т.Б. Історико-культурні ресурси туристичної екскурсії міста Львова «Дорога святого апостола Якова» / Т.Б. Завадовський // Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С.54-57.

 

Завадовський Т.Б. Перспективи розвитку туризму в Полтавській області / Т.Б. Завадовський, А. Кутепова // Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С.57–61.

 

Завадовський Т.Б. Гастрономічний туризм на Черкащині / Т.Б. Завадовський, К. Литвененко // Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С.61–64.

 

Завадовський Т.Б. Туристична привабливість фортифікаційних об’єктів Тернопільської області / Т.Б. Завадовський, С.М. Дяків // Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С.181–184.

 

Завадовський Т.Б. Оздоровчий туризм Полтавської області / Т. Завадовський, Д. Каднічанський, А. Кутепова // Матеріали Х міжнародної наукової конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Жовква, 7–9 жовтня 2016 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.138-144.

 

Завадовський Т.Б. Туристичні ресурси Приморських регіонів (на прикладі Миколаївської та Запорізької областей) / Т. Завадовський, О. Войтенко, Д. Гогунський // Матеріали Х міжнародної наукової конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Жовква, 7–9 жовтня 2016 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.135-138.

 

Завадовський Т.Б. Імідж міста Львова як культурної столиці України / Т.Б. Завадовський // III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów 20–21–22.10.2016 r.). – Люблін, 2016. – С. 30.

 

Zavadovsky T. The development of Lviv hot el business in the interwar period (1919–1939) / Zavadovsky T., Kadnichansky D. // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016, 6(4). – Gdansk, 2016. – S. 77–84.

 

Ковальчук А.С. Географія релігійного туризму в Україні. Навчальний посібник / А.С. Ковальчук, М.Й Рутинський, А.М. Манько, Т.Б. Завадовський, Д.А. Каднічанський. – Львів: Папуга, 2016. – 474 с.

 

Незюлик О. Використання в туризмі палаців Івано-Франківської області / Незюлик О., Завадовський Т., Каднічанський Д. // Вісник Львів. у-ту. Сер. міжнар. відн. – 2016. – Вип. 40. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 171–177.

 

Мальська М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М. П. Мальська, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 260 с.

 

Zavadovskyy T. Features of formation of tourist cluster in Lviv / Zavadovskyy T., Nezyulyk O., Kadnichanskyy D. // Proceedings of International conference “Sustainable tourism for development” (Zhovkva, Lviv region. – march 19-22, 2017). – Lviv, 2017. – P. 65–67.

 

Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с.

 

Завадовський Т. Культурно-історичні ресурси міста Львова, як складова туризму / Завадовський Т., Незюлик О., Каднічанський Д. // Матеріали ХІ Наукової конференції з міжнародною участю“Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.74–76.

 

Завадовський Т. Історія становлення єзуїтського костелу у Львові, як туристичного об’єкту барокової архітектури / Завадовський Т. // Матеріали ХІ Наукової конференції з міжнародною участю“Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.70–74.

Біографія

Народився 3 вересня 1982 року у місті Львові. У 2009 році закінчив з відзнакою факультет міжнародного бізнесу та права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, за спеціальністю менеджмент організацій туристичної індустрії. З 2008 по 2012 рік працював старшим лаборантом кафедри туризму географічного факультету.

З 2012 року працює на посаді завідувача лабораторії кафедри туризму. З 2009 асистент за сумісництвом тієї ж кафедри.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!