Яворська Андріана Михайлівна

Наукові інтереси

– ініціальне ґрунтоутворення;

– ґрунти гірських систем;

– екологія ґрунтів.

Публікації

Паньків З., Яворська А. Сучасний стан вивчення ініціальних ґрунтів та ініціального ґрунтоутворення (аналітичний огляд) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. 2017. Вип. 51. С. 267-277.

Паньків З. П., Яворська А. М. Стадії ґрунтотворення підвісних ґрунтів Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. 2016. Вип. 50. С. 286-295.

Зіновій Паньків, Андріана Яворська.  Торфово-підвісні ґрунти (LITHIC LEPTOSOL) Вододільного хребта Українських Карпат // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць міжн. наук. сем.: “Ґрунти і Сучасність” (Львів-Ворохта, 2015 р.). С. 189-194.

Яворська Андріана. Морфогенетичні особливості торфово-підвісних ґрунтів (LITHIC LEPTOSOL) Вододільно-Верховинського хребта Українських Карпат // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали XVI-ої студ. наук. Конф. (Львів, 28 квітня 2015 р.). С. 138-143.

Біографія

Народилась у листопаді 1993 року в м. Стрий Львівської області.

У 2011 році закінчила Верхньовисоцький НВК. У цьому ж році вступила на географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

У 2017 р. закінчила навчання на кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів та отримала диплом магістра. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства та георафії ґрунтів. Тема дисертаційного дослідження: “Ініціальні ґрунти Вододільно-Верховинських Карпат” (науковий керівник – проф. Паньків Зіновій Павлович).

Член українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА).