Яцишин Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Гавінський А. Львівські Ставчани (природа та історія) / А. Гавінський, Ю. Дячишин, А. Яцишин. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. – 128 с.

Культурно-поселенські зміни басейні річки Вишня в епоху бронзи за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / RedakcjanaukowaSylwesterCzopek. – Rzeszow: WydawnictwoUniwersytetuRzeszowskiego, 2018. –706 s.

Розділ у монографії:Гембіца Пьотр, Яцишин Андрій, Вацнік АґнєшкаПриродні умови як детермінуючий фактор доісторичного та ранньосередньовічного залюднення // Культурно-поселенські зміни басейні річки Вишня в епоху бронзи за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / RedakcjanaukowaSylwesterCzopek. – Rzeszow: WydawnictwoUniwersytetuRzeszowskiego, 2018. –S. 47–107.

Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 138 с.

Статті та матеріали конференцій

Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D.,Bogucki A., Yatsyshyn A.,Nejbert K., Olszewska-Nejbert D. 3D documentation, monitoring and origin of the hydration caves from the unique outcrop of weathering anhydrites at Pisky near Lviv (Ukraine) // Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda. 9thProGEO Symposium (Chęciny, Poland, 25-28th June 2018). Programme and Abstract Book. / E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz (Eds). – Warsaw: GIMPO AgencjaWydawniczo-Poligraficzna, Warsaw, 2018. – P.  42–43.

ŁanczontM., BoguckiA., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K.The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine) // Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). – 2018. – P. 139–140.

.Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А.,Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі // XX Polsko-UkraińskieSeminariumTerenowe “Klimatycznecykleplejstocenu w zapisiesekwencjiosadowejNizinyPodlaskiej”: Materiałykonferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 r.). – 2018. – S. 11–12.

Яцишин А. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Блгуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26–28 верес. 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С. 49–50.

Богуцький А.Перигляціальний алювій у долині Дністра / Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26–28 верес. 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С. 37–38.

Piotr Gębica Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland / Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Marek Krąpiec, Anna Budek, Natalia Czumak, Leszek Starkel, Wiaczesław Andrejczuk, Bogdan Ridush. // Quaternary International. – Volume 415, 2016. – Pages 55–66.

Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Adrian Jarzyna, Andrij Bermes, Grzegorz Przybylik, Olena Tomeniuk // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 18–22.

Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część II. Analizy klimatyczne i hydrochemiczne / Maciej Bąbel, Jakub Kotowski, Andrij Bogucki, Bogdan Mucha, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Krzysztof Nejbert, Danuta Olszewska-Nejbert, Adrian Jarzyna, Andrij Bermes // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 23–25.

Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część III. Struktury deformacyjne i petrografia / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Grzegorz Przybylik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 26–30.

Maciej Bąbel Tumulusy gipsowe i wietrzeniowe skorupy gipsowe zachodniej Ukrainy i Polski / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Jakub Kotowski, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Olena Tomeniuk // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 31–33.

Maciej Bąbel Ewolucja wietrzeniowych form rzeźby w strefie wychodni skał gipsowo-anhydrytowych w kamieniołomie Pisky na podstawie dokumentacji fotograficznej (1996–2016) / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Jakub Kotowski, Grzegorz Przybylik, Andrij Bermes, Karolina Kacprzak, Olena Tomeniuk, Irina Mik, Wiktor Mik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp.z. o. o, 2017. – P. 36–37.

АндрійБогуцький Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового карєру в с. Піски поблизу Щирця / Андрій Богуцький, Петро Волошин, Андрій Яцишин, Олена Томенюк, Іван Книш // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 38–46.

Damian Ługowski Kopułowate formy wietrzenia gipsów i anhydrytów – geneza, terminologia, występowanie / Damian Ługowski, Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Andrij Jacyszyn, Andrij Bogucki, Adrian Jarzyna, Grzegorz Przybylik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp.z. o. o, 2017. – P. 57–59.

Lanczont M. Loess vs. glacial deposits on the periphery of Plesitocene Ice Sheet at the foot of the Ukranian Carpathians / Lanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Terpilowski S., Yacyshyn A., Komar M., Godlewska A., Holub B., Zielinski P., Woronko B. // INQUA LoessFest. W.R. Davies Student Center, on the University of Wisconsin, Eau Claire campus, September 22–25, 2016. – Eau Claire, 2016. – P. 153–154.

Яцишин А. Літологічна характеристика алювію надканьйонної тераси Дністра у розрізі Репужинці (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Ольшевська-Нейберт Д., Бомбель М., Богуцький А. // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 762–763: Географія. – С. 91–98.

Olszewska-Nejbert D. Unigue paleontological sites with the Cenomanian hexactinellid sponges in the Dnister Canyon area on the Pokuttia (Ukraine) / Olszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E., Bąbel M., Yatsyshyn A., Bogucki A. // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11–12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 174–179.

Яцишин А. Будова, історія формування поверхонь вирівнювання північно-західного Передкарпаття / Яцишин А. // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр., 2014. – Вип. 47. – С. 306–319.

Яцишин А. Літологічна і седиментологічна характеристики алювію шостої тераси Дністра (поверхні Лоєвої) у розрізі Торгановичі 2 / А. Яцишин, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт, А. Богуцький, С. Васьків // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2013. – Вип. 41. – С. 382–395.

Яцишин Андрій. Співвідношення алювіальних та гляціальних відкладів у розрізах терас басейну Дністра / Яцишин Андрій, Богуцький Андрій. // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 181–184.

Яцишин Андрій. Про поширення та будову реліктових еолових форм в межах Надсянської улоговини / Яцишин Андрій, Мік Віктор // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 240–244

Bąbel M. Jaskinie z pęcznienia (ang. swelling caves) w strefie współczesnego wietrzenia anhydrytów w kamieniołomie Pisky w okolicach Lwowa / Bąbel M., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Maksymiw I., Mik W., Bermes A., Ługowski D., Kacprzak K., Przybylik G., Witkowski M. // Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukrainska Sesja Naukowa. Warszawa-Bocheniec 15–19 października 2013.–Warszawa: Copyright © InstytutGeologii Podstawowej Wydzialu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – S. 19–26.

Яцишин А. Літологічна характеристика алювію сьомої тераси Дністра у розрізах Кунисівці та Іване-Пусте (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Дрань К. // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр., 2013. – Вип. 42. – С. 367–378.

Starkel L. Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpatian Foreland / L. Starkel, A. Jacyšyn, M. Krąpiec // Quaternary International. – 2012. – 30. – S. 1–12.

Nejbert K. 40Ar/39Ar dating of late Badenian pyroclastic deposits from Schyrets’ (near Lviv, Ukraine) and its stratigraphic significance / Krzystof Nejbert, Maciej G. Śliwiński, Jeff Benowitz, Paul Layer, Andrij Yatsyshyn, Olena Tomeniuk, Danuta Olszewska-Nejbert & Maciej Bąbel / Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians: 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th – 7th December, Bratislava / (Eds.) Š. Jozsa, D. Reháková & R. Vojtko. – Bratislava, 2012. – P. 33.

Яцишин А. Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра / А. Яцишин, А. Богуцький, Б. Голуб, М. Ланчонт, О. Томенюк // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття: зб. наук. праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 26–61.

Jacyszyn A. Rekonstrukcja kierunku transportu utworów żwirowych poziomu Łojowej w doline Dniestru k. Sambora na podstawie imbrykacji otoczaków / A. Jacyszyn, A. Bogucki, D. Olszewska-Nejbert, M. Bąbel i inni. // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття: зб. наук. праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 154–167.

Біографія

Український географ, кандидат географічних наук (2001), доцент (2008). Закінчив географічний факультет Львівського університету (1997). У 1997–2000 р – навчався в аспірантурі Львівського університету. У 2000–2002 роках – молодший науковий співробітник. З 2002 р. – асистент, а з 2003 р. – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету.

Дослідження в галузі геоморфології, літології, седиментології, палеогеографічних реконструкцій процесів континентального морфо- та літогенезу територій Передкарпаття, Поділля. Активно співпрацює з науковцями Польщі. Автор понад 120 наукових праць.

Розробив та читає навчальні курси: Еволюція наукових концепцій у геоморфології і палеогеографії; Літологічні методи досліджень; Основи седиментології та гідрогеології; Методи абсолютного датування.

Співавтор навчально-методичного посібника: Яцишин А., Дмитрук Р., Богуцький А. Методи дослідження четвертинних відкладів: Навч.-метод. посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.

Співавтор методичних рекомендацій: Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету.

Автор трьох методичних рекомендацій: Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету.

Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету.

Методичні матеріали

Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету.

Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!