Ярошевич Мар'яна Андріївна

Посада: аспірант кафедри економічної і соціальної географії

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Наукові інтереси

-Економічна географія
-географія транспорту
-логістика

Вибрані публікації

Ярошевич М.А. Суспільно-географіне положення Східноєвропейського газового хабу// Регіон – 2015: Суспільно-географічні аспекти/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНУ ім..Каразіна, 2015. – С.36-38

Ярошевич М.А. Економіко-географічні проблеми Західного регіону України у дослідженнях С. Рудницького// Україна і світ: суспільно-географічні виміри/ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, присвячена 200-літтю від народження Т.Шевченка. – Львів: Простір М, 2014. – 232-236с

Ровенчак І.І., Ярошевич М.А. Проблеми трансформації нафтопровідного транспорту України: геопросторова аспекти //Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю утворення Луганської області. – Луганськ: ДЗ ЛНУ ім..Т.Шевченка, 2013. – 42-45 с.;

Ровенчак І.І., Ярошевич М.А. Східноєвропейський газовий хаб: суспільно-географічні аспекти формування в Західному регіоні України// Регіон 2013. Стратегія оптимального розвитку/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім..Каразіна, 2013. – 344-346 с.

Ярошевич М.А. Роль транспортної інфраструктури у розвитку туризму// Географія економіка і туризм: національний та міжнародний досвід/ Матеріали VII міжнародної конференції. – Львів-Тернопіль: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 484 – 486с;

Rovenchak I, Yaroshevych M., Heinz H.С. Soziogeographische Probleme bei der Formierung des osteuropaischen Gas-Hub in der Ukraine/ Mitteleuropa – Motor euraischer Integration/ Sitzung des Arbeitskreises Zentraleuropa. – Passau, 2013;

Ярошевич М.А. Географія трубопровідного транспорту Європи// Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні /Матеріали студентської наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 225-231 с.

Біографія

Народилась 9 липня 1992 року у м. Львові. У 2009 р. із медаллю закінчила Львівський навчально-виховний комплекс імені Василя Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія» і втупила на стаціонарну форму навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет. У 2014 р. закінчила навчання на кафедрі економічної та соціальної географії та отримала диплом за спеціальністю “Магістр географії. Викладач. Економіко-географ”. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі економічної та соціальної географії (заочна форма навчання). Тема дисертації “Суспільно-географічні аспекти формування Східноєвропейського газового габу”. Науковий керівник – проф. Ровенчак І.І.