Ямелинець Тарас Степанович

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-20

Наукові інтереси

• Географічні інформаційні системи
• Ерозієзнавство
• Геоекологія

Курси

Вибрані публікації

Angelstam, P., Yamelynets, T, Elbakidze, M., Prots, B., Manton, M. 2017. Gap analysis as a basis for strategic spatial planning of green infrastructure: a case study in the Ukrainian Carpathians. Écoscience 24 (1-2): 41-58.

Angelstam P., Khaulyak O.,  Yamelynets T. Green infrastructure development at European Union’s eastern border: Effects of road infrastructure and forest habitat loss / Journal of Environmental Management, Volume 193 – 2017. – 300–311. http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.02.017 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479717301214

Elbakidze, M., Angelstam, P., Yamelynets, T., Dawson, L., Gebrehiwot, M., Stryamets, N., Johansson, K.E., Garrido, P., Naumov, V., Manton, M. 2017. A bottom-up approach to map land covers as potential green infrastructure hubs for human well-being in rural settings: a case study from Sweden. Landscape and Urban Planning 168 (2017): 72-83.

Ямелинець Т.С. Історичний аспект та проблеми вивчення структури ґрунтового покриву / М.О. Федотіков, Т.С. Ямелинець // Наукові записки Терно­пільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Геогра­фія. – 2016. – № 2 (вип. 40). – С. 30–36.

Федотіков М.О. Дернові оглеєні ґрунти (Phaozems) в структурі грунтового покриву Малого Полісся / М.О. Федотіков, Т.С. Ямелинець // Збірник наукових праць „Ґенеза, географія та екологія ґрунтів”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 221–230.

ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : В-во Простір-М, 2015. – 284 с. http://wwf.panda.org/?256338/book-gis

Elbakidze M., Angelstam P., Yamelynets T. Biodiversity Governance in Central and Eastern Europe Biosphere Reserves for conservation and development in Ukraine? Legal recognition and establishment of the Roztochya initiative / Environmental Conservation 40 (2) – 2013. – pp. 157–166. doi:10.1017/S0376892912000434 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8907959

Ямелинець Т.С. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів та взаємозв’язок з іншими типами деградації в межах Західного регіону України // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 44. – Львів. – 2013. – С. 388-397.

Taras Yamelynets et al. Biodiversity Governance in Central and Eastern Europe Biosphere Reserves for conservation and development in Ukraine? Legal recognition and establishment of the Roztochya initiative / Marine Elbakidze, Per Angelstam, Camilla Sandstrom, Natalie Stryamets, Sarah Crow, Robert Axelsson, Galyna Stryamets, Taras Yamelynets // Environmental Conservation 40 (2) – 2013. – pp. 157–166. doi:10.1017/S0376892912000434  Impact Factor: 2.341

Ямелинець Т. С. Застосування ГІС при дослідженні впливу геоморфоло-гічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових грунтів Західного лісостепу України // Т. С. Ямелинець, О. Г. Телегуз / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – №2 (Випуск 32). – С. 33–40.

Застосування ГІС при дослідженні впливу геоморфологічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових грунтів Західного лісостепу України / Ковальчук І., Андрейчук Ю., Ямелинець Т., Телегуз О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №2 (випуск 32). – 2012. – С. 33-40.

Моделювання стану землекористування в подільському Придністер’ї та його оптимізація (на прикладі басейну Коропця) / Ковальчук І., Андрейчук Ю., Ямелинець Т., Телегуз О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №2 (випуск 32). – 2012. – С. 140-147.

Принципи та критерії грунтово-географічного районування Західного регіону України / Позняк С., Папіш І., Іванюк Г., Ямелинець Т. // Агрохімія і ґрунтознавство. – № 75. – Харків, 2011. – С. 69–74.

Yamelynez T. Maramuresh region stakeholders for nature conservation management: strategic planning / T. Yamelynez // The Upper Tisa River Basin . – № 11 . – Translylvanian review of systematical and ecological research, Sibiu 2011. – S. 20–37.

Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) for Ukraine / Bohdan Prots, Ihor Ivanenko, Taras Yamelynets, Erika Stanciu – Lviv: Gryf Fond, 2010. – 92 p.

Ямелинець Т.С. Практикум з картографії грунтів: Навчальний посібник / Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.

Ямелинець Т.С. Регіональний ландшафтний парк «Притисянський» – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / Богдан Проць, Роман Кіш, Тарас Ямелинець [та ін]. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2009. – 20 с.

Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник / Ямелинець Т.С.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

Ямелинець Т.С. Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових грунтів Захід­ного Лісостепу: Монографія / Ямелинець Т.С., Кіт М.Г. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 204 с.

Ямелинець Т.С. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Західного Лісостепу України та критерії її оцінки. // Наук. вісн. Волинського державного ун-ту імені Лесі Українки: Зб. наук. праць. Серія: Географія. №2 – Луцьк, 2006. – С. 165-171.

Ямелинець Т., Ямелинець С., Завадович О. Створення тривимірної карти ландшафтного парку «Знесіння» у Львові. // Зб. наук. праць «Історична топографія і соціотопографія України». – Львів, 2006. – С. 456-460.

Елбакідзе М., Завадович О., Ямелинець Т. Методичні аспекти інвентаризації зелених зон урбанізованих територій (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Знесіння») // Наук. вісн. Львівського ун-ту: Зб. наук. праць. Серія: Географія. Вип. 32, Ч.1 – Львів, 2005.

T .S. Yamelynets, A. S. Yamelynets. Organization of GIS systems performance. An example of computational modeling of hydrodynamic processes. – 21st. European Regional Conference: Integrated land and water resources management: towards sustainable rural development. Frankfurt (Oder). Germany. 2005.

Ямелинець Т.С. Методика оцінки ерозійної деградації сірих лісових ґрунтів західного лісостепу з допомогою модифікованого універсального ерозійного рівняння – RUSLE // Зб. наук. праць “Ґенеза, географія та екологія ґрунтів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 463-468.

Ямелинець Т.С. Застосування ГІС-технологій при вивченні сірих опідзолених ґрунтів Сокальського пасма // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2002. – Вип.4. – С. 21-26.

Біографія

Народився 10 липня 1978 р. в селі Страдч Яворівського району Львівської області. У 1995 р. закінчив СЗШ № 55 м. Львова. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2000 р. закінчив навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та отримав диплом за спеціальністю “Викладач. Грунтознавець”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. Тема дисертації «Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових ґрунтів Західного лісостепу України» (науковий керівник – проф. Кіт М.Г.). З 2005 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра” (1997-2002, ГІС-експерт), TACIS CBC SPF Project “Strategy development for sustainable use of inner city green land and parks of Lviv” TACIS/2003/061-093/117 (2004-2005, менеджер проекту), міжнародний екологічний проект WWF-Норвегія «Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат» (2007-2012 р., менеджер проекту), WWF-DCP (Word Wide Fund for Nature, Danube-Carpathian Programme), HUSKROUA/1001/038 “Open borders for bears between Romanian and Ukrainian Carpathian” (2012-2014, ГІС-експерт).

Стипендіат Австрійської служби академічних обмінів (Клагенфурт, 2006), стажувався в університетах Стокгольма (2010) та Штуттгарта (2000).

Член Всесвітнього фонду природи (WWF) з 2007 року.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!