Ямелинець Тарас Степанович

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Taras.Yamelynets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• Географічні інформаційні системи
• Ерозієзнавство
• Геоекологія

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Львівська область: природні умови та ресурси : монографія / Розділ Ґрунти / за ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука / В. Гаськевич, З. Паньків, І. Папіш, Т. Ямелинець. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 117-156.

Ямелинець Т.С. Практикум з картографії грунтів: Навчальний посібник / Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.

Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник / Ямелинець Т.С.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

Статті та матеріали конференцій

The soil cover structure and elementary soil areas of the Opillia // Вісник Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна / [Федотіков М.О., Ямелинець Т.С.] – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2017. – Вип. 51. – С. 390–398.

Характеристика елементарних грунтових ареалів Ходорівсько-Бучацького Опілля // Вісник Київського національного університету. Серія: Фізична географія та геоморфологія / [Федотіков М.О., Ямелинець Т.С.] – Київ: КНУ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 127–134.

The elementary soil areas of the Mykolaiv-Horodok Opillia // Вісник Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна / [Федотіков М.О., Ямелинець Т.С.] – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2016. – Вип. 50. – С. 386–394.

Elbakidze M, Gebrehiwot M, Angelstam P, Yamelynets T, Surová D. Defining Priority Land Covers that Secure the Livelihoods of Urban and Rural People in Ethiopia: a Case Study Based on Citizens’ Preferences. Sustainability. 2018; 10(6):1701.

Naumov V., Manton M., Elbakidze M., Rendenieks Z., Priednieks J., Uhlianets S., Yamelynets T., Zhivotov A., Angelstam P. How to reconcile wood production and biodiversity conservation? The Pan-European boreal forest history gradient as an “experiment”. Journal of Environmental Management, Volume 218 – 2018. – 1–13.

Elbakidze, M. et al. 2017. A bottom-up approach to map land covers as potential green infrastructure hubs for human well-being in rural settings: a case study from Sweden. // Marine Elbakidze, Per Angelstam, Taras Yamelynets, Luckas Dawson, Mersha Gebrehiwot, Natalia Stryamets, Karl Johansson, Pablo Garrido, Vladimir Naumov, Michael Manton / Landscape and Urban Planning 168 (2017): 72-83.  

Ямелинець Т. Путівник польової екскурсії Міжнародного наукового семінару «Грунти в сучасному світі» (27-29 вересня 2018 р., Львів) / В. Гаськевич, І. Папіш, Т. Ямелинець. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 80 с.

Taras Yamelynets et al. Biodiversity Governance in Central and Eastern Europe Biosphere Reserves for conservation and development in Ukraine? Legal recognition and establishment of the Roztochya initiative / Marine Elbakidze, Per Angelstam, Camilla Sandstrom, Natalie Stryamets, Sarah Crow, Robert Axelsson, Galyna Stryamets, Taras Yamelynets // Environmental Conservation 40 (2) – 2013. – pp. 157–166. doi:10.1017/S0376892912000434  Impact Factor: 2.341

Ямелинець Т. С. Застосування ГІС при дослідженні впливу геоморфоло-гічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових грунтів Західного лісостепу України // Т. С. Ямелинець, О. Г. Телегуз / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – №2 (Випуск 32). – С. 33–40.

Yamelynez T. Maramuresh region stakeholders for nature conservation management: strategic planning / T. Yamelynez // The Upper Tisa River Basin . – № 11 . – Translylvanian review of systematical and ecological research, Sibiu 2011. – S. 20–37.

Ямелинець Т.С. Регіональний ландшафтний парк «Притисянський» – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / Богдан Проць, Роман Кіш, Тарас Ямелинець [та ін]. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2009. – 20 с.

Ямелинець Т.С. Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових грунтів Захід­ного Лісостепу: Монографія / Ямелинець Т.С., Кіт М.Г. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 204 с.

Ямелинець Т.С. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Західного Лісостепу України та критерії її оцінки. // Наук. вісн. Волинського державного ун-ту імені Лесі Українки: Зб. наук. праць. Серія: Географія. №2 – Луцьк, 2006. – С. 165-171.

Ямелинець Т., Ямелинець С., Завадович О. Створення тривимірної карти ландшафтного парку «Знесіння» у Львові. // Зб. наук. праць «Історична топографія і соціотопографія України». – Львів, 2006. – С. 456-460.

Елбакідзе М., Завадович О., Ямелинець Т. Методичні аспекти інвентаризації зелених зон урбанізованих територій (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Знесіння») // Наук. вісн. Львівського ун-ту: Зб. наук. праць. Серія: Географія. Вип. 32, Ч.1 – Львів, 2005.

T .S. Yamelynets, A. S. Yamelynets. Organization of GIS systems performance. An example of computational modeling of hydrodynamic processes. – 21st. European Regional Conference: Integrated land and water resources management: towards sustainable rural development. Frankfurt (Oder). Germany. 2005.

Ямелинець Т.С. Методика оцінки ерозійної деградації сірих лісових ґрунтів західного лісостепу з допомогою модифікованого універсального ерозійного рівняння – RUSLE // Зб. наук. праць “Ґенеза, географія та екологія ґрунтів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 463-468.

Ямелинець Т.С. Застосування ГІС-технологій при вивченні сірих опідзолених ґрунтів Сокальського пасма // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2002. – Вип.4. – С. 21-26.

Біографія

Народився 10 липня 1978 р. в селі Страдч Яворівського району Львівської області. У 1995 р. закінчив СЗШ № 55 м. Львова. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2000 р. закінчив навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та отримав диплом за спеціальністю “Викладач. Грунтознавець”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. Тема дисертації «Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових ґрунтів Західного лісостепу України» (науковий керівник – проф. Кіт М.Г.). З 2005 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра” (1997-2002, ГІС-експерт), TACIS CBC SPF Project “Strategy development for sustainable use of inner city green land and parks of Lviv” TACIS/2003/061-093/117 (2004-2005, менеджер проекту), міжнародний екологічний проект WWF-Норвегія «Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат» (2007-2012 р., менеджер проекту), WWF-DCP (Word Wide Fund for Nature, Danube-Carpathian Programme), HUSKROUA/1001/038 “Open borders for bears between Romanian and Ukrainian Carpathian” (2012-2014, ГІС-експерт).

Стипендіат Австрійської служби академічних обмінів (Клагенфурт, 2006), стажувався в університетах Стокгольма (2010) та Штуттгарта (2000).

Член Всесвітнього фонду природи (WWF) з 2007 року.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!