Ямелинець Тарас Степанович

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Taras.Yamelynets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• Географічні інформаційні системи
• Ерозієзнавство
• Геоекологія

Курси

Вибрані публікації

Taras Yamelynets et al. Biodiversity Governance in Central and Eastern Europe Biosphere Reserves for conservation and development in Ukraine? Legal recognition and establishment of the Roztochya initiative / Marine Elbakidze, Per Angelstam, Camilla Sandstrom, Natalie Stryamets, Sarah Crow, Robert Axelsson, Galyna Stryamets, Taras Yamelynets // Environmental Conservation 40 (2) – 2013. – pp. 157–166. doi:10.1017/S0376892912000434  Impact Factor: 2.341

Ямелинець Т. С. Застосування ГІС при дослідженні впливу геоморфоло-гічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових грунтів Західного лісостепу України // Т. С. Ямелинець, О. Г. Телегуз / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – №2 (Випуск 32). – С. 33–40.

Yamelynez T. Maramuresh region stakeholders for nature conservation management: strategic planning / T. Yamelynez // The Upper Tisa River Basin . – № 11 . – Translylvanian review of systematical and ecological research, Sibiu 2011. – S. 20–37.

Ямелинець Т.С. Практикум з картографії грунтів: Навчальний посібник / Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.

Ямелинець Т.С. Регіональний ландшафтний парк «Притисянський» – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / Богдан Проць, Роман Кіш, Тарас Ямелинець [та ін]. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2009. – 20 с.

Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник / Ямелинець Т.С.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

Ямелинець Т.С. Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових грунтів Захід­ного Лісостепу: Монографія / Ямелинець Т.С., Кіт М.Г. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 204 с.

Ямелинець Т.С. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Західного Лісостепу України та критерії її оцінки. // Наук. вісн. Волинського державного ун-ту імені Лесі Українки: Зб. наук. праць. Серія: Географія. №2 – Луцьк, 2006. – С. 165-171.

Ямелинець Т., Ямелинець С., Завадович О. Створення тривимірної карти ландшафтного парку «Знесіння» у Львові. // Зб. наук. праць «Історична топографія і соціотопографія України». – Львів, 2006. – С. 456-460.

Елбакідзе М., Завадович О., Ямелинець Т. Методичні аспекти інвентаризації зелених зон урбанізованих територій (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Знесіння») // Наук. вісн. Львівського ун-ту: Зб. наук. праць. Серія: Географія. Вип. 32, Ч.1 – Львів, 2005.

T .S. Yamelynets, A. S. Yamelynets. Organization of GIS systems performance. An example of computational modeling of hydrodynamic processes. – 21st. European Regional Conference: Integrated land and water resources management: towards sustainable rural development. Frankfurt (Oder). Germany. 2005.

Ямелинець Т.С. Методика оцінки ерозійної деградації сірих лісових ґрунтів західного лісостепу з допомогою модифікованого універсального ерозійного рівняння – RUSLE // Зб. наук. праць “Ґенеза, географія та екологія ґрунтів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 463-468.

Ямелинець Т.С. Застосування ГІС-технологій при вивченні сірих опідзолених ґрунтів Сокальського пасма // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2002. – Вип.4. – С. 21-26.

Біографія

Народився 10 липня 1978 р. в селі Страдч Яворівського району Львівської області. У 1995 р. закінчив СЗШ № 55 м. Львова. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2000 р. закінчив навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та отримав диплом за спеціальністю “Викладач. Грунтознавець”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. Тема дисертації «Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових ґрунтів Західного лісостепу України» (науковий керівник – проф. Кіт М.Г.). З 2005 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра” (1997-2002, ГІС-експерт), TACIS CBC SPF Project “Strategy development for sustainable use of inner city green land and parks of Lviv” TACIS/2003/061-093/117 (2004-2005, менеджер проекту), міжнародний екологічний проект WWF-Норвегія «Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат» (2007-2012 р., менеджер проекту), WWF-DCP (Word Wide Fund for Nature, Danube-Carpathian Programme), HUSKROUA/1001/038 “Open borders for bears between Romanian and Ukrainian Carpathian” (2012-2014, ГІС-експерт).

Стипендіат Австрійської служби академічних обмінів (Клагенфурт, 2006), стажувався в університетах Стокгольма (2010) та Штуттгарта (2000).

Член Всесвітнього фонду природи (WWF) з 2007 року.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!