Тиханович Євген Євгенійович

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-21

Електронна пошта: Yevhen.Tykhanovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Лавинознавство
  • Аналіз надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
  • Морфодинаміка ландшафту
  • Фізика Землі.

Курси

Публікації

Монографії і

Тиханович Є. Лавини Українських Карпат: поширення і динаміка. / Є. Тиханович,
В. Біланюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 196 с. + кол. вкл.

Статті та матеріали конференцій

Тиханович Є. Лавинний режим ландшафтів Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, В. Матвіїв // Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 вересня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С 28–29 [Тези]

Тиханович Є. Надзвичайні ситуації природного характеру у ландшафтах Львівської області / Є. Тиханович, В. Біланюк – Львівська область: природніумови та ресерси / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 311–327

Тиханович Є. Є. Оцінка екологічного стану геосистем гірничопромислових територій. / Є. А. Іванов, В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – К. : ДКЗ, 2018. – Т. 2. – С. 75–81.

Тиханович Є. Сніговий покрив геокомплексів торфовища “Білогорща”. / Є. Тиханович // Природні ресурси регіону : проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 330–333

Тиханович Є. Функціонування гірничопромислових геосистем / Є. Тиханович,
Є. Іванов // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – С 65 – 68

Тиханович Є. Геоморфологія Чорногори (до 80-річчя з часу опублікування) / В. Шушняк, Є. Тиханович, Н. Марзанич, Г. Михальченко // Проблемигеоморфології і палеогеографії Українських Карпат. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С 161–169.

Тиханович Є. Є. Надзвичайні ситуації природного характеру у Львівській області. / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – С. 239–243

Тиханович Є. Надзвичайні ситуації техногенного характеру у ландшафтах Львівської області / Є. Тиханович, В. Біланюк // Матеріали Міжнародної наукової конференції “ЕКОГЕОФОРУМ–2017. Актуальні проблеми та інновації”. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 150-152

Тиханович Є. Є. Параметризація лавинних геокомплексів масиву Боржава. / В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного семінару Львівського національного університету імені Івана Франка (3–5 листопада 2017 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 42–44 [Тези]

Тиханович Є. Є. Типологія лавинних геокомплексів. / Є. Є. Тиханович // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного семінару Львівського національного університету імені Івана Франка (3–5 листопада 2017 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 49–50 [Тези]

Тиханович Є. Є. Умови сходження лавин у масиві Чорногора (Українські Карпати). / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 50. – С. 359–368.

Тиханович Є. Сніголавинні дослідження в басейні р. Прут: історія, сучасність, перспективи / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов // Від географії до до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. наук. конф (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. – С. 177-178 [Тези]

Тиханович Є. Сингенетичні лавини в Українських Карпатах / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Д. В. Фігурний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2016. – № 1-2. – С. 64-69

Тиханович Є. Лавини снігопадів в Чорногірському масиві Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, Ю. Андрейчук // Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць у 3-х т. – К: Прінт-сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 154-156

Тиханович Є. Поширення лавинних геокомплексів в Українських Карпатах / Є. Тиханович, В. Біланюк // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографіїЛьвівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 14–16 травня 2015). – Львів. – 2015. – С. 182-186

Тиханович Є. Лавинні процеси в Українських Карпатах = Avalanche process in Ukrainian Carpathians / Є. Тиханович, В. Біланюк // Journal of Education, Health and Sport. – Vol 5, № 7 – С. 96-104

Тиханович Є. Cніголавинні процеси в Карпатському національному природному парку = Snow-avalanche process in the Carpathians National Nature Park / Є. Тиханович // Prądnik. Prace i materiały muzeum im. p Władysława Szafera. 2015. – Vol 25 – С. 149-158

Тыханович Е. Генезис лавин Украинских Карпат / Е. Тыханович // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – Курск: Редакция журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – С. 328-332

Тиханович Є. Вплив віру на формування лавинної ситуації / Є.Тиханович, В. Біланюк, // “Геополітика і екогеодинаміка регіонів” Науковий журнал – Сімферополь: Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2014. – С. 227-230

Тиханович Є. Функціонування лавинних природних територіальних комплексів Горган / В. Біланюк, Є. Іванов, Є. Тиханович, В. Клюйник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тенопіль: СМП “Тайп”, 2014 – №1 (випуск 36). – С. 68-76

The avalanche denudation in Gorgan mountain massive (Ukrainian Carpathians) / V. Bilanyuk, Yu. Andreychuk, Tikhanovich // S4C (Science for the Carpathians). 2014. Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges. Conference Abstract. – Lviv, 2014. – P. 41-43 – [Thesis]

Тиханович Є. Динаміка температури як чинник лавинопроявів / Є. Тиханович, В. Біланюк // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г. П. Міллера (24 – 27 вересня 2014 р.). – м. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 48-50 – [Тези]

Тиханович Є. Лавинна денудація у ландшафтних комплексах Горган / В. Біланюк, Є. Іванов, Ю. Андрейчук, Є. Тиханович // Рельєф і клімат: Матеріали міжнародного наукового симпозіуму (м. Чернівці, 23 – 25 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 9–11 [Тези]

The avalanche denudation in Gorgan mountain massive (Ukrainian Carpathians) / V. Bilanyuk, Yu. Andreychuk, Tikhanovich // S4C (Science for the Carpathians). 2014. Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges. Conference Abstract. – Lviv, 2014. – P. 41-43

Тиханович Є. Лавино прояви в ландшафті Боржава / Є. Тиханович, В. Біланюк // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 133-138

Тиханович Є. Лавинні природні територіальні комплекси давньольодовикового рельєфу Чорногори / Є. Тиханович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 655: Географія. – С. 78-82

Тиханович Є. Лавинопрояви ландшафту Чорногора / Є. Тиханович // Фізична географія та геоморфологія. – Київ: ВГЛ “Обрій”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 291-302

Тиханович Є. Генезис лавин в Українських Карпатах / Є. Тиханович // Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – С. 403-409

Тиханович Є. Проблеми дослідження лавинних природних територіальних комплексів / Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 41. – С. 331-335

Тиханович Є. Лавинопрояви у природних територіальних комплексах ландшафту Боржава / В. Біланюк, Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 46. – С. 37-46

Тиханович Є. Лавинні території Свидовецького масиву Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, І. Койнова, І. Рожко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 120-124

Тиханович Є. Лавинні природні територіальні комплекси давньольодовикового рельєфу Чорногори / Є. Тиханович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 655: Географія. – С. 78-82

Тиханович Є. Лавинопрояви ландшафту Чорногора / Є. Тиханович // Фізична географія та геоморфологія. – Київ: ВГЛ “Обрій”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 291-302

Тиханович Є. Генезис лавин в Українських Карпатах / Є. Тиханович // Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – С. 403-409

Тиханович Є. Проблеми дослідження лавинних природних територіальних комплексів / Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 41. – С. 331-335

Тиханович Є. Лавинопрояви у природних територіальних комплексах ландшафту Боржава / В. Біланюк, Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 46. – С. 37-46

Тиханович Є. Проблеми термінології при дослідженні лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 612-613: Географія. – С. 173-176

Тиханович Є. Проблеми термінології при дослідженні лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 612-613: Географія. – С. 173-176

Тиханович Є. Вплив кліматичних факторів на активізацію сходження лавин у гірських масивах Горган / В. Біланюк, Є. Тиханович // Матеріали круглого столу присвяченого 60-річчю завідувача кафедри конструктивної географії, професора В. М. Петліна. “Стан, проблеми і перспективи природничої географії”, – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 117-124

Тиханович Є. Вплив кліматичних факторів на активізацію сходження лавин у гірських масивах Горган / В. Біланюк, Є. Тиханович // Матеріали круглого столу присвяченого 60-річчю завідувача кафедри конструктивної географії, професора В. М. Петліна. “Стан, проблеми і перспективи природничої географії”, – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 117-124

Інші видання:

Студентський співаник географічного факультету / [Упорядники: А. Мичко, С. Лазор, Є. Тиханович]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 60 с.

Біографія

Народився 15 серпня 1989 року в м. Судова Вишня, Мостиського району, Львівської області.
Освіта вища. У 2011 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка географічний факультетза спеціальністю “фізична географія, геофізика і геохімія ландшафту”. Тема магістерської роботи: Закономірності поширення лавинонебезпечних територій у ландшафтах Горган (науковий керівник – доцент В. Біланюк). У 2011 році після закінчення університету поступив в аспірантуру на денну форму навчання.
Тема кандидатської дисертації: Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах. Науковий керівник – доцент В. Біланюк.

З 2014 р. працює старшим лаборантом Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!