Тиханович Євген Євгенійович

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-21

Електронна пошта: Yevhen.Tykhanovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • Лавинознавство
  • Аналіз надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
  • Морфодинаміка ландшафту
  • Фізика Землі.

Курси

Публікації

Тиханович Є. Сніголавинні дослідження в басейні р. Прут: історія, сучасність, перспективи / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов // Від географії до до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. наук. конф (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. – С. 177-178 [Тези]

Тиханович Є. Сингенетичні лавини в Українських Карпатах / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Д. В. Фігурний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2016. – № 1-2. – С. 64-69

Тиханович Є. Лавини снігопадів в Чорногірському масиві Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, Ю. Андрейчук // Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць у 3-х т. – К: Прінт-сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 154-156

Тиханович Є. Поширення лавинних геокомплексів в Українських Карпатах / Є. Тиханович, В. Біланюк // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографіїЛьвівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 14–16 травня 2015). – Львів. – 2015. – С. 182-186

Тиханович Є. Лавинні процеси в Українських Карпатах = Avalanche process in Ukrainian Carpathians / Є. Тиханович, В. Біланюк // Journal of Education, Health and Sport. – Vol 5, № 7 – С. 96-104

Тиханович Є. Cніголавинні процеси в Карпатському національному природному парку = Snow-avalanche process in the Carpathians National Nature Park / Є. Тиханович // Prądnik. Prace i materiały muzeum im. p Władysława Szafera. 2015. – Vol 25 – С. 149-158

Тыханович Е. Генезис лавин Украинских Карпат / Е. Тыханович // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – Курск: Редакция журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – С. 328-332

Тиханович Є. Вплив віру на формування лавинної ситуації / Є.Тиханович, В. Біланюк, // “Геополітика і екогеодинаміка регіонів” Науковий журнал – Сімферополь: Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2014. – С. 227-230

Тиханович Є. Функціонування лавинних природних територіальних комплексів Горган / В. Біланюк, Є. Іванов, Є. Тиханович, В. Клюйник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тенопіль: СМП “Тайп”, 2014 – №1 (випуск 36). – С. 68-76

The avalanche denudation in Gorgan mountain massive (Ukrainian Carpathians) / V. Bilanyuk, Yu. Andreychuk, Tikhanovich // S4C (Science for the Carpathians). 2014. Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges. Conference Abstract. – Lviv, 2014. – P. 41-43 – [Thesis]

Тиханович Є. Динаміка температури як чинник лавинопроявів / Є. Тиханович, В. Біланюк // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г. П. Міллера (24 – 27 вересня 2014 р.). – м. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 48-50 – [Тези]

Тиханович Є. Лавинна денудація у ландшафтних комплексах Горган / В. Біланюк, Є. Іванов, Ю. Андрейчук, Є. Тиханович // Рельєф і клімат: Матеріали міжнародного наукового симпозіуму (м. Чернівці, 23 – 25 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 9–11 [Тези]

Тыханович Е. Генезис лавин Украинских Карпат / Е. Тыханович // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – Курск: Редакция журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – С. 328-332

Тиханович Є. Вплив віру на формування лавинної ситуації / Є.Тиханович, В. Біланюк, // “Геополітика і екогеодинаміка регіонів” Науковий журнал – Сімферополь: Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2014. – С. 227-230

Тиханович Є. Функціонування лавинних природних територіальних комплексів Горган / В. Біланюк, Є. Іванов, Є. Тиханович, В. Клюйник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тенопіль: СМП “Тайп”, 2014 – №1 (випуск 36). – С. 68-76

The avalanche denudation in Gorgan mountain massive (Ukrainian Carpathians) / V. Bilanyuk, Yu. Andreychuk, Tikhanovich // S4C (Science for the Carpathians). 2014. Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges. Conference Abstract. – Lviv, 2014. – P. 41-43

Тиханович Є. Динаміка температури як чинник лавинопроявів / Є. Тиханович, В. Біланюк // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г. П. Міллера (24 – 27 вересня 2014 р.). – м. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 48-50

Тиханович Є. Лавино прояви в ландшафті Боржава / Є. Тиханович, В. Біланюк // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 133-138

Тиханович Є. Лавинні природні територіальні комплекси давньольодовикового рельєфу Чорногори / Є. Тиханович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 655: Географія. – С. 78-82

Тиханович Є. Лавинопрояви ландшафту Чорногора / Є. Тиханович // Фізична географія та геоморфологія. – Київ: ВГЛ “Обрій”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 291-302

Тиханович Є. Генезис лавин в Українських Карпатах / Є. Тиханович // Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – С. 403-409

Тиханович Є. Проблеми дослідження лавинних природних територіальних комплексів / Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 41. – С. 331-335

Тиханович Є. Лавинопрояви у природних територіальних комплексах ландшафту Боржава / В. Біланюк, Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 46. – С. 37-46

Тиханович Є. Лавинні території Свидовецького масиву Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, І. Койнова, І. Рожко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 120-124

Тиханович Є. Лавинні природні територіальні комплекси давньольодовикового рельєфу Чорногори / Є. Тиханович // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 655: Географія. – С. 78-82

Тиханович Є. Лавинопрояви ландшафту Чорногора / Є. Тиханович // Фізична географія та геоморфологія. – Київ: ВГЛ “Обрій”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 291-302

Тиханович Є. Генезис лавин в Українських Карпатах / Є. Тиханович // Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – С. 403-409

Тиханович Є. Проблеми дослідження лавинних природних територіальних комплексів / Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 41. – С. 331-335

Тиханович Є. Лавинопрояви у природних територіальних комплексах ландшафту Боржава / В. Біланюк, Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 46. – С. 37-46

Тиханович Є. Проблеми термінології при дослідженні лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 612-613: Географія. – С. 173-176

Тиханович Є. Проблеми термінології при дослідженні лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 612-613: Географія. – С. 173-176

Тиханович Є. Вплив кліматичних факторів на активізацію сходження лавин у гірських масивах Горган / В. Біланюк, Є. Тиханович // Матеріали круглого столу присвяченого 60-річчю завідувача кафедри конструктивної географії, професора В. М. Петліна. “Стан, проблеми і перспективи природничої географії”, – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 117-124

Тиханович Є. Вплив кліматичних факторів на активізацію сходження лавин у гірських масивах Горган / В. Біланюк, Є. Тиханович // Матеріали круглого столу присвяченого 60-річчю завідувача кафедри конструктивної географії, професора В. М. Петліна. “Стан, проблеми і перспективи природничої географії”, – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 117-124

Інші видання:

Студентський співаник географічного факультету / [Упорядники: А. Мичко, С. Лазор, Є. Тиханович]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 60 с.

Біографія

Народився 15 серпня 1989 року в м. Судова Вишня, Мостиського району, Львівської області.
Освіта вища. У 2011 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка географічний факультетза спеціальністю “фізична географія, геофізика і геохімія ландшафту”. Тема магістерської роботи: Закономірності поширення лавинонебезпечних територій у ландшафтах Горган (науковий керівник – доцент В. Біланюк). У 2011 році після закінчення університету поступив в аспірантуру на денну форму навчання.
Тема кандидатської дисертації: Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах. Науковий керівник – доцент В. Біланюк.

З 2014 р. працює старшим лаборантом Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!