Бухта Ірина Олегівна

Публікації

Оцінка санітарно-епідеміологічної ситуації Львова // ХІІ з‘їзд Товариства під гаслом «Українська географія: сучасні виклики» (м. Вінниця, 17-21 травня 2016 р.).

Оцінка якості питної води м. Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (Випуск 40). – 2016.

Відходи як чинник формування санітарно-епідеміологічної ситуації у Львові і на прилеглій території / І. Стрілець, М. Петровська // Міжнародна конференція присвячена 20-річчю створення факультету землевпорядкування (м. Київ, 23-24 вересня 2016). – Київ 2016. – С. 230-234.

Санітарно-епідеміологічна ситуація як чинник формування здоров’я дитячого населення урбосистеми Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац.
ун-т, 2016. – Вип. 775-776 : Географія – 276 с.

Оцінка сучасного медико-демографічного стану м. Львова // Міжнародна науково-практична конференція «Регіон-2016:суспільно-географічні аспекти» (м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.). – Харків 2016. – С.117-120.

Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2 (Випуск
39). – 2015.

Конструктивно-географічні засади оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації Львівщини // Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 15 річчю кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 14–16 травня, 2015). – Львів, 2015. – С. 218 – 222.

Вплив автотранспорту на забруднення атмосферного повітря перехресть вулиць
Львова // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища» (м. Рівне, 21-23 жовтня 2015 р.). – Рівне. 2015.

Суб’єкти і об’єкти еколого-гігієнічного моніторингу Львова // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Географічна наука і освіта в Україні» (м. Київ, 26-28 листопада, 2015 р.). – Київ 2015. – С.65-66.

Аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації Пустомитівського району Львівської області // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів, присвячена 200-літтю від народження Тараса Шевченка (м. Львів, 26-28 лютого 2014 р.). – Львів. 2014. – С. 335–343.

 

Біографія

Народилася 12 грудня 1991 р. у Львові. У 2009 р. закінчила Лапаївську ЗОШ I-III ст. з відзнакою. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2014 р. закінчила навчання на кафедрі конструктивної географії і картографії з відзнакою, отримала кваліфікацію еколог, викладач екології. З 2014 р. і до сьогодні навчається в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.