Стецюк Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри географії України

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Електронна пошта: Oksana.Stetsyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Навч. посіб. – Чернівці: Книга-ХХІ, 2008. – 440 с.

Стецюк О.В. Навчально-методичні матеріали з курсу „Географія туризму країн Європи”. Львів: Фенікс, 2008. – 28 с.

Статті та матеріали конференцій

Стецюк О. В. Готельне господарство Львова: сучасні тенденції розвитку / О. В. Стецюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 281–287.

Стецюк О. В. Суспільно-географічний аналіз розвитку сільського зеленого туризму в Івано-Франківській області / О. В. Стецюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар. відносини. – 2012. – Вип. 29. – С. 217–222.

Стецюк О.В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к.геогр.н. за спец. 11.00.02. ЛНУ, 2006. 20 с.

Стецюк О.В., Гамкало Н.В., Яворська І.Ю., Кахновець О.І., Волошин О.П., Лозинська О.Я. “50+1. Туризм і відпочинок. Інвестиційні пропозиції Львівської області”. Збірник інвестиційних пропозицій. Львів, 2002. 64 с.

Біографія

Народилася 17 червня 1977 р. у с. Йосипівка Буського району Львівської області. Закінчила Олеську середню школу смт. Олесько Буського району Львівської області. Навчалася у Малій Академії наук при Львівському державному університеті імені Івана Франка. Переможець обласних олімпіад з географії серед школярів Львівщини.
У 1994 р. поступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, закінчила навчання у 1999 р. з дипломом з відзнакою. Впродовж 1999–2003 рр. навчалася в аспірантурі університету на географічному факультеті (спеціальність 11.00.02 – “економічна та соціальна географія”) спочатку на денній, а потім на заочній формі навчання.
В 2000–2002 рр. працювала на посаді головного спеціаліста відділу розвитку рекреаційних зон та курортів в управлінні курортів та туризму Львівської обласної державної адміністрації.
Відповідно до наказу голови Державної туристичної адміністрації України від 7 березня 2002 р. № 71 присвоєно звання „Почесний працівник туризму України”.
2002–2004 р. – закінчила із червоним дипломом магістратуру Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, спеціальність – «державне управління».
Пройшла професійні стажування:
червень-серпень 2003 р. – у відділі нормативно-правового та кадрового забезпечення, Державної туристичної адміністрації України (м. Київ);
вересень–жовтень 2002 р. – США, штат Нью-Йорк, стажування у рамках програми „Громадські зв’язки” (Державний департамент США, Бюро з питань освіти та культури), вивчення американського досвіду у сфері туризму і рекреації;
2008/2009 н. р. – кафедра туризму Економічного Університету в Кракові (Республіка Польща);
травень 2009 р. – відділ промоції Міської ради м. Кракова.
Брала участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів з розвитку рекреаційно-туристичної галузі Західного регіону України.
В 2003–2004 рр. працювала за сумісництвом асистентом кафедри географії України географічного факультету ЛНУ Івана Франка. З 1 вересня 2004 р. працює на постійній основі на кафедрі географії України (спочатку на посаді асистента, з 1 вересня 2010 р – доцент).
У листопаді 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація” (спеціальність 11.00.02 – “економічна та соціальна географія”).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!