Сохоцька Галина Несторівна

Наукові інтереси

транскордонне співробітництво, міжнародна інтеграція, регіональна економіка, соціально-економічний розвиток Південно-Східного регіону Польщі.

Публікації

Сохоцька Г.Н Оцінка суспільно-географічного положення як фактору розвитку соціально-економічних зв’язків (Регіональний аспект : ЛЬВІВЩИНА ТА ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОН ПОЛЬЩІ)// Історія Української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. Вип. 28.

Сохоцька Г.Н. Соціально-економічні зв’язки українсько-польського пограниччя у контексті розвитку єврорегіонів/Г.Н. Сохоцька // Матеріали міжнар. науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 95-річчю НАНУ «Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів». – Київ: Логос, 2013. – 304-308.

Сохоцька Г.Н. Периферійні регіони: особливості суспільно-географічних досліджень/Г.Н. Сохоцька // Матеріали між нар. наукової конф. «Географічна наука і практика:виклики епохи». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2013. – 122-126.

Шаблій О.І., Сохоцька Г.Н. Категорії центральності та периферійності в загальній та описовій суспільній географії// Історія Української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. Вип. 26. – С. 16-26.

Сохоцька Г.Н. Особливості соціально-економічного розвитку Південно-Східного регіону Польщі // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. – 2012. – №9(234). С. 159-16.

Біографія

Народилася у с. Вузлове, Радехівського району, Львівської області.
У 1998 році закінчила Вузлівський природничо-економічний ліцей, історико-філологічний профіль. Отримала атестат з відзнакою.
У 2003 році закінчила Волинський державний університет ім. Л.Українки, факультет міжнародних відносин. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Країнознавство”.
Одружена, виховує доньку.