Смалійчук Анатолій Дмитрович

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): 032-239-47-44

Електронна пошта: anatoliy.smaliychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • використання даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем у геоекологічних дослідженнях
  • вивчення антропогенно модифікованих ландшафтів
  • вивчення сучасної динаміки землекористування
  • аналіз природо-заповідних об’єктів та формуванням екомережі

Курси

Публікації

 

Статті та матеріали конференцій

Смалійчук А. Динаміка сільськогосподарського землекористування Західного регіону України: просторова структура та чинники/ А.Смалійчук// Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». – №1 (Вип. 44). – 2018. – С. 180-190.

Смалійчук А. Д. Праліси та старовікові ліси Українських Карпат: геопросторовий аналіз структури та чинників / А. Д.Смалійчук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2017. – Вип. 3 (87). – С. 92-100.

Смалійчук А. Оцінка точності цифрових моделей висот засобами геоматики / А. Д. Смалійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2016. – № 1. – С. 235-242.

Смалійчук А.Д. Моделювання розвитку лісової сукцесії у локальних геосистемах Українських Карпат.

Anatoliy Smaliychuk, Daniel Müller, Alexander V. Prishchepov, Christian Levers, Ivan Kruhlov, Tobias Kuemmerle. Recultivation of abandoned agricultural lands in Ukraine: Patterns and drivers /Anatoliy Smaliychuk // Global Environmental Change – P. 70-81.

Смалійчук А. Д. Актуальний наземний покрив північної частини  Хмельницької області на основі даних ДЗЗ /А. Д. Смалійчук// Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2014. – Вип. 48. – С. 180-187.

Smaliychuk A. Political and economic drivers of land cover changes in mountain regions: an example from low Ukrainian Carpathians / Anatoliy Smaliychuk // Conference Abstracts of Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges. – P. 102-103.

Смалійчук А. Д. Аналіз антропогенної динаміки геоекосистеми Карпат у межах Львівської області : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук / Анатолій Дмитрович Смалійчук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : [б.в.], 2013. – 20 с.

Smaliychuk, I. Kruhlov. Recent Forest Cover Change in Low Mountain Landscapes of Lviv Oblast in the Ukrainian Carpathians/ A. Smaliychuk, I. Kruhlov. // The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Berlin: Springer-Verlag, 2013. – P. 669-683.

Smaliychuk A. Land cover changes in foothill and mountain landscapes of the Lviv oblast (Ukrainian Carpathians) / A. Smaliychuk // Prace Geograficzne UJ. – Zeszyt 132. – 2013. – S. 133-144.

Смалійчук А. Геоекологічний аналіз сучасної динаміки ландшафтів низькогір’я Українських Карпат / Анатолій Смалійчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 2. – С. 152-162.

Смалійчук А. Теоретико-концептуальні основи дослідження антропогенної динаміки геоекосистем / Анатолій Смалійчук // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». – №2 (Вип. 32). – 2012. – С. 113-117.

Смалійчук А. Д. Морфологічна структура ландшафтів низькогір’я Карпат у межах Львівської області / Анатолій Дмитрович Смалійчук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2011. – Вип. 1 (62). – С. 61-70.

Біографія

Народився у м. Славута Хмельницької області. У 2004 р. закінчив НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей” м. Нетішина Впродовж 2004-2009 рр. навчався на географічному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка, після закінчення якого отримав диплом за спеціальністю “Магістр географії. Геоеколог. Викладач”. У 2009-2012 рр. – аспірант кафедри фізичної географії Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2012-2015 рр. – лаборант та інженер Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Аналіз антропогенної динаміки геоекосистем Карпат у межах Львівської області” (науковий керівник – доц. Круглов І. С.) за спеціальністю “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів”.  “З вересня 2015 р. працює на посаді асистента, а з 2017 р. – на посаді доцента кафедри фізичної географії”.

Проекти

Учасник міжнародного проекту Міжнародний водний альянс Саксонії (2010-2011). Стипендіат європейської програми академічних обмінів Ерасмус Мунудс (Берлін, 2014-2015).

“Ідентифікація та охорона старовікових лісів та пралісів в Українських Карпатах” (2016-2018), що реалізується спільно MichaelSuccowStiftungта WWFDanube-CarpathianProgramme.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!